Nyheter

Byggpriserna har ökat 48 procent på fem år

Botkyrkabyggen upphandlade sin första det polska byggbolaget Unibep som totalentreprenörer i projekt Kantorn. Det var Botkyrkabygges första utländska upphandling och Unibeps första entreprenad för bostäder i Sverige. Foto: Susanne Bengtsson

 Byggpriserna har ökat med 69 procent mellan 2015 och 2017. För hela den undersökta perioden (2015-2018) har priserna ökat med 48 procent.

Det visar en ny rapport från SABO.

Sverige har bland de högsta byggpriserna i EU – och de fortsätter att stiga. En ny rapport från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, som sammanställts av Tyréns, visar på en prisökning på nästan 69 procent mellan åren 2015 och 2017. Totalt, för hela den undersökta perioden, har priserna ökat med 48 procent. 

Totalt har 829 anbud i 283 upphandlingar granskats. Det totala antalet anbudsgivare var 289 företag, varav 23 var utländska. Räknat i antal anbud var 45 anbud från utländska anbudsgivare. Analysen visar att andelen anbud från utländska entreprenörer har ökat från noll till åtta procent sedan 2015 – och att de utländska anbuden generellt håller lägre priser än de svenska anbuden.

–  Läget just nu är att priserna skenar på ett sätt som måste beskrivas som omoraliskt när det samtidigt händer alldeles för lite när det kommer till produktivitet. Att skylla prisökningar på byggregler, standardhöjningar eller markpriser håller inte denna gång, betonar Jonas Högset, chef Fastighet och Boende SABO. 

SABO inledde ett arbetet med att bredda marknaden genom att få in ökad konkurrens på den svenska marknaden. Ett mål var att få till en första utländsk tilldelning senast 2017. Analysen visar dock att de utländska företagen, trots låga priser, haft svårt att vinna anbud. Endast vart nionde utländskt anbud har vunnit upphandlingar där även andra företag lämnat anbud – att jämföra med nästan vart tredje bland de inhemska anbuden. 

Analysen visar att utländska bolag lämnar låga priser i jämförelse med inhemska. Däremot vinner de sällan upphandlingarna och de diskvalificeras i högre utsträckning. Prisskillnaden mellan inhemska och utländska anbud har dock minskat över åren. Men även 2018 var de utländska anbudspriserna 38 procent lägre än de inhemska. På ett projekt om 50 lägenheter innebär det en besparing på 35 miljoner kronor. 
Trots de låga utländska anbudspriserna har följden inte blivit att de inhemska bolagen lämnar lägre priser i de kommuner där utländska företag är med och konkurrerar. Tyréns bedömning är att de utländska bolagen visserligen lämnar konkurrenskraftiga priser – men att de ännu är för få för att påverka marknaden. Istället noteras att de utländska anbudsgivarna tyvärr hängt med i vad som måste beskrivas som ett prisrally under analysperioden. Det långsiktiga målet om ökad konkurrens och prispress på inhemska aktörer går dock ännu inte att se i statistiken, enligt rapporten.

– Trots lägre anbudspriser från utländska bolag har följden inte blivit att inhemska bolag lämnar lägre priser. De utländska aktörerna är fortfarande för få för att påverka marknaden samtidigt som de verkar ha hängt med på prisrallyt, säger Jonas Högset.

SABOs lösning på problemet med de höga byggpriserna har varit Kombohusen.

–Kombohusen har möjliggjort byggnation på flera håll i Sverige där det annars varit svårt att bygga. 

– SABO kommer fortsätta att ram­upphandla Kombohus för att pressa byggpriserna och arbeta för att få fler entreprenörer att förbättra sin produktivitet genom upphandlingsmodellen Flex, säger Anders Nordstrand, vd SABO.