Nyheter

Byggsektorn fortsatt optimistisk

BNP växer med nära 4 procent per år 2015 och 2016. Den ekonomiska politiken är mycket expansiv vilket ger extra skjuts åt konjunkturen.

Även byggföretagen är fortsatt optimistiska. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg en knapp enhet i december, från 112,5 i november till 113,1.

Svensk ekonomi utvecklas starkt och den utdragna lågkonjunkturen är snart över. Finanspolitiken blir expansiv både 2016 och 2017 när kostnader för flyktingmottagandet lånefinansieras. Den expansiva politiken bidrar till att arbetslösheten sjunker till 6,5 procent 2017.

Det visar Konjunkturinstitutets prognos i december.

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på ekonomin, steg till 110,1 i december från 106,7 i november. Nivån visar på en mycket starkare ekonomisk tillväxt än normalt.

Företagen är fortsatt optimistiska och bland sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel till uppgången. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna var oförändrad från förra månaden.

Byggföretagen är optimistiska. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg en knapp enhet i december, från 112,5 i november till 113,1. Det är fjärde månaden i rad som indikatorn överstiger 110, vilket signalerar ett betydligt starkare läge än normalt. Bägge ingående komponenter bidrog till uppgången; företagen är något mer positiva om storleken på innevarande orderstockar och andelen byggföretag som uppger att antalet anställda kommer att öka de närmaste tre månaderna har stigit ytterligare något.