Nyheter

Byggstart för campus Albano i Stockholm

Skiss över huvudstråket. Bild: Christensen & Co, BSK Arkitekter, Nivå Landskapsarkitektur

I dag, måndag, togs det första spadtaget för campus Albano.
När området står klart blir Albano ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden.
Här skapas ett campus för 15 000 studenter och forskare med universitetslokaler, cirka 1 000 studentbostäder och plats för kommersiell service.

Campus Albano blir en knutpunkt i ett samlat universitetsområde som sträcker sig från Stockholms universitet i norr, gamla Konstfack med Stockholms dramatiska högskola vid Gärdet i öst, via områdena för Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och KTH över till Hagastaden med Karolinska Institutet i väst. 

I takt med att Stockholms universitet och KTH växer behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka, med varandra och med det omgivande samhället. Totalt kommer cirka 100 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas på området.

Cirka 1 000 bostäder för studenter och forskare kommer också att byggas på området samt lokaler för kommersiell service som restauranger och caféer. 

På plats för att markera byggstarten av campus Albano fanns ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård, rektorerna för SU och KTH Astrid Söderbergh Widding och Peter Gudmundson, Akademiska Hus vd Kerstin Lindberg Göransson, Svenska Bostäders vd Pelle Björklund samt vice kårordförande Isabella Hagnell (SUS) och kårordförande Pontus Gard (THS).  

– För att Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation så behövs det attraktiva campusmiljöer där människor och idéer kan mötas. Albano kommer att vara en viktig mötesplats för forskare och studenter från hela landet och hjälpa till att stärka vår internationella attraktionskraft, säger Helene Hellmark Knutsson, i ett pressmeddelande.

Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I planarbetet har forskning inom hållbar stadsutveckling integrerats genom att en forskargrupp vid Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitektur på uppdrag av Akademiska Hus lämnat synpunkter och förslag med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign. Att forskare på detta sätt aktivt medverkar i en planprocess gör Albano till ett unikt projekt.

– Akademiska Hus har i många år utformat hållbara campus tillsammans med universitet och högskolor. Med Albano tar vi det till en ny nivå genom att vi här bygger en hel stadsdel på naturens villkor – en stadsdel som inte bara tar hänsyn till naturen, utan som också genom sin utformning bidrar till utveckling av den, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Planerad första inflyttning i bostäderna är 2018 och 2019 i universitetslokalerna.

 

 

 

Aktörer:

Planägare: Stockholms stad
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna) och Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna)
Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen och Co Architects