Byggprojekt

Byggstart för nya badhuset

byggstart för Kalmars nya badhus
Stefan Danielsson, affärsområdeschef Peab, Joakim Ollén, vd Kunskapsporten, Johan Persson, ordförande i kommunstyrelsen i Kalmar, och Angelica Katsanidou, ordförande i Region Kalmar län, markerar byggstart. Foto: Peab

Med ett plask startade bygget av Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning. Den blir 15 000 kvadratmeter stort och får flera bassänger och pooler.
Enligt Peab, som är byggentreprenör, är en av utmaningarna att säkerställa leveranser av material.

I stället för den traditionella spaden i marken tömdes fyra hinkar fyllda med vatten och badleksaker i en större pool. Hinkarna representerade projektets aktörer Peab, Kunskapsporten, Kalmar kommun och Region Kalmar.
Anläggningen ska bli 15 000 kvadratmeter stor, fördelat på fem huskroppar. Här finns plats för en 50-metersbassäng, två mindre bassänger, rehabbassäng, familje-och äventyrsbad, restaurang och spa med hamam.
Materialen beskrivs som enkla och robusta för att skapa en byggnad med lång livslängd. Anläggningen ska stå klar för det första doppet sommaren 2025.

”Viktigt för den lokala verksamheten”

– Jag är väldigt glad över att vi på Peab tillsammans med Kunskapsporten kan bidra till att utveckla Kalmar med en efterlängtad ny bad- och friskvårdsanläggning, som kommer att erbjuda många möjligheter för stadens invånare. Det är en positiv samhällsutveckling som vi gärna är en del av. Dessutom är det här fina projektet viktigt för vår lokala verksamhet i Kalmar som skapar möjlighet till kontinuitet för våra kompetenta medarbetare, säger Anders Bergeling, regionchef Peab.

Badhusets tre utmaningar…

Bygget innebär flera utmaningar, enligt Jan-Åke Larsson, platschef Peab.
– En utmaning är att säkerställa att material levereras i tid så att det inte blir några förseningar i projektet. En annan utmaning är att hantera den senaste tidens kostnadsutveckling på byggmaterial, bland annat tillsammans med våra avtalspartners och leverantörer. En tredje utmaning är att arbetsplatsen är stor och det gäller att få kommunikationen att fungera bra mellan beställare och samtliga medarbetare som är involverade i projektet, säger han.

… och dess lösningar

Hur löser ni de utmaningarna?
– Vi kommer beställa material i god tid för att säkerställa leveranserna. När det gäller kommunikationen så gäller det att ha en öppen dialog med beställaren. Frekventa möten kommer att genomföras så att alla vet vad som händer och ska hända framöver. Alla våra medarbetare ska känna att de har informationen de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vid byggnationen av Nya psykiatrin i Kalmar arbetade vi med veckobrev som säkerställde att relevant och aktuell information nådde personer både på och utanför arbetsplatsen. Det var ett lyckat koncept som kan komma att bli aktuellt även här, säger Jan-Åke Larsson.

När under byggtiden räknar ni med att det kommer att vara som mest intensivt?
– Om man ser till antalet arbetare på plats kommer det, som det ser ut nu, att bli mest intensivt när vi har fått huset tätt och det sker under 2024. Det skede i bygget som jag tror blir mest intensivt är våren 2025 då färdigställandet sker. Då görs stora delar av provningarna och hela huset funktioner ska trimmas in. Även slutdokumentation ska iordningställas, säger Jan-Åke Larsson, platschef Peab.

Kalmars nya badhus.
Det nya badhuset, ritat av ÅWL Arkitekter, byggs i stadsdelen Snurrom i Kalmar. Illustration: ÅWL Arkitekter

Fakta: Bygget av Kalmars nya badhus

Vad: Totalentreprenad för ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom i Kalmar. Kontraktet uppgår till 500 miljoner kronor.
Byggherre: Kunskapsporten. (Företaget Kunskapsporten har utsetts av Kalmar kommun att förvalta fastigheten.)
Arkitekt: ÅWL Arkitekter
Byggtid: Bygget startar nu och anläggningen beräknas vara klart sommaren 2025.

logo
Anna Sjöström