Nyheter

Byggstart för Stockholms första plusenergihus

Husens storlek och utformning optimerar solcellernas exponering mot solen. Visionsbild: DinellJohansson

Nu startar bygget av Stockholms första flerfamiljshus som ska generera mer energi än vad de gör av med – två plusenergihus med 43 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Byggherre är Stockholmshem. 

Husen är ett spjutspetsprojekt med en kombination av tekniker som solceller, eget vindkraftverk, bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av avloppsvatten. De har dessutom en unik arkitektonisk gestaltning som är anpassad för att uppnå kraven för plusenergihus.

– Jag är stolt över att som finansborgarråd i Stockholm vara med och starta upp ett så spännande spjutspetsprojekt. Det visar att Stockholm och våra kommunala bostadsbolag tar ledartröjan när det kommer till klimatsmart boende och innovativ arkitektur, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholms stad, i ett pressmeddelande. 

Tillsammans med Kadir Kasirga (S), styrelseordförande i Stockholmshem, startade hon symboliskt bygget genom att ända en lampa med el från prototypens solceller.

– Stockholmshem har en lång historia av att bygga bostäder för alla och bidra till att skapa ett Stockholm där människor vill leva och bo. De nya plusenergihusen är ett exempel på hur vi med nya metoder och arbetssätt kan utveckla bostadsbyggandet, säger Kadir Kasirga.

I hård konkurrens utsågs Stockholmshem 2014 till vinnare i Stockholms stads prestigefyllda tävling om en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden.
Fokus ligger både på miljöriktigt byggande och boende och projektet vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck”.

– Att bidra till ett hållbart samhälle är en självklarhet när vi bygger nya bostäder. Vi vill erbjuda ett attraktivt boende som gör det enkelt för våra hyresgäster att leva hållbart, säger Patrik Andersson, chef Bygg & Teknik på Stockholmshem.

Inflyttning sker preliminärt under 2019. 

Stockholmshems samarbetspartner för bidraget i markanvisningstävlingen:
Arkitekt: Dinelljohansson
Energi och installationer: Incoord
Landskapsarkitekt: Tema
LCA och miljöbyggnad: Tyréns
Konstruktör: Kåver & Mellin AB
Brandkonsult: DeBrand