Nyheter

Carl Tullstedt

Carl Tullstedt.

 Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Det är absolut mina kollegor, det är de som ger mig energi.Om man lyckas få ihop en grupp med drivna kunniga individer som samverkar så har man alla förutsättningar. Om man trivs i en tillvaro med stor variation, daglig problemlösning och stora möjligheter att påverka så är det här drömjobbet. Det blir aldrig tråkigt, ingen dag är den andra lik. Jag har ett stort ansvar, men också möjligheter och frihet, det passar mig bra.

– Jag har en bakgrund inom industrin sedan tidigare och skillnaden är så klart stor. Serviceaffären har likheter i långsiktiga och varaktiga kundrelationer medan installation oftast har mer korta perspektiv i kundrelationen. Samtidigt som det är utmanande ger det här en stark dynamik som är stimulerande. Vi jobbar mycket med förbättringar, t ex inom arbetssätt och digitalisering, och det är fantastiskt när man börjar se resultat av det förbättringsarbete som bedrivs.

Vilka är utmaningarna?

– Vi jobbar in en fragmenterad bransch där man kan tro att våra möjligheter att påverka är små. Vi har visserligen tuffa villkor, framförallt i en storstad som Stockholm där så många aktörer är aktiva, men möjligheterna finns där. Utmaningen ligger i att se dem, finna möjligheter att använda dem, förankra det internt och sen det svåraste som är att verkligen komma i mål med förändringen.

För att få till förbättring måste man blicka relativt långt fram, våga jobba långsiktigt och tro på att de förändringar man gör ger utdelning på sikt.

Vad gör dig till en bra ledare?

– I grund och botten tror jag väl att den viktigaste förutsättningen är att jag är trygg i mig själv, att jag förstår hur jag uppfattas och försöker sätta mig in i mina kollegors situation. Jag tror att det är bra att inte ta sig själv på för stort allvar utan istället kunna se sig själv utifrån med distans.

– Jag tror att mina kollegor känner mitt engagemang och ambitionsnivå för verksamheten, att jag respekterar dem och att jag verkligen tror på dem som individer. Jag tror på att lyssna och förankra tankar innan förändring, dels för att kan man lära sig något själv och dels för att det gör resan framåt så mycket lättare. Jag tycker att det är viktigt med ett öppet arbetsklimat där alla kan göra sig hörda och känna sig respekterade. Jag försöker vara noga med att ge feedback.

– Jag tror inte på att tala om för medarbetare att de ska känna engagemang, utan istället vara tydlig med riktning och mål och sedan försöka ge så bra förutsättningar jag kan. Lyckas man med det så kommer engagemanget naturligt.

Hur gör du för att få nöjda kunder?

– Inom Service kan vi bygga långsiktiga relationer vilket är en bra plattform. Här kan vi föra dialog med kund för att tillsammans skapa något som hela tiden blir bättre för båda parter. Vi kan sätta oss in i kundens situation och fundera inte bara på vad kunden säger utan vad vi tror att kunden skulle vilja ha.

– I en storstadsregion är relationerna inom entreprenad av naturliga skäl tyvärr inte lika långsiktiga, då entreprenader främst handlas på pris, men vår strävan är väldigt tydlig i att alltid agera professionellt och leverera det vi har lovat och i tid.

Hur jobbar du med förnyelse?

– Vi jobbar med förnyelse och affärsutveckling inom flera områden, men vi kan inte jobba med allt utan fokuserar på det vi tycker är viktigast först. Det gäller alltifrån arbetssätt, digitalisering inom verktyg och kunderbjudande till våra försörjningsled.

– Syftet att lyfta nivån inom våra utvalda områden med kvalitet och min övertygelse är att man då måste lägga stor energi på den interna förankringsprocessen. I den ligger det att tydliggöra Varför vi behöver förändra, till Vad och gemensamt utforma Hur det ska genomföras. Det enklaste och bekvämaste är ju att göra som man alltid har gjort, men det är betydligt roligare att vara en aktiv del i förbättring.

Vad jobbar du med just nu?

– Jag sitter som avdelningschef för Sprinkler Stockholm som är en av fyra avdelningar inom Bravidas Sprinklerverksamhet. Vi ansvarar för service och entreprenad i ett relativt stort område runt Stockholm.

FAKTA:

Ålder: 53 år

Bor: Hus i Mariefred söder om Stockholm

Familj: Fru, två egna barn 18 och 21 år samt två bonusbarn 17 och 20 år.

Bakgrund i korthet: Utbildad Civilingenjör på KTH, Maskin med energiinriktning. Har en bakgrund med över 20 år inom industri. De första åren jobbade Carl med utveckling inom Ericsson med fram för allt mobilradiosystem. Därefter följde en längre period inom marin industri med bl a totalansvar för en helt ny affär med utveckling, marknadsföring och försäljning av system för rening av barlasttankar på fartyg. Från en helt internationell industrimiljö halkade han 2011 in i installations-/byggvärlden där han arbetat som bland annat filialchef sprinkler, arbetschef bygg och entreprenadchef VS. Sedan 2017 avdelningschef för sprinkler på Bravida.

Ledarskapsmotto: Var alltid dig själv, verka för delaktighet genom att vara tydlig, visa respekt, lyssna och förankra.

Sagt om Carl (ur nominering och referenser): ”Det är ordning och reda på allt han gör och han har ett strukturerat arbetssätt”, ”Han tummar aldrig på säkerheten och tvekar inte att ta chefsrollen när det behövs”, ”Är framtidens ledare, en bra kombo av erfarenhet och framtidstänk”.