Nyheter

Cementförsörjningen i krisläge efter avslag

Cementas fabrik i Slite. Bild: Cementa

Cementas ansökan om att fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland avvisas av Mark- och miljööverdomstolen. Nu riskerar flera stora bygg- och infrastrukturprojekt i landet att stanna upp.

I januari förra året beviljade Mark- och miljödomstolen Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd i Slite fram till 2041. Men beslutet har överklagats och i veckan fattade Mark- och miljööverdomstolen beslutet att avslå ansökan med motiveringen att man inte har tillräckligt med underlag för att bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten.

– Vi är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked. Kalksten har brutits i Slite i över 100 år, vilket byggt upp en enorm kunskapsbank kring hur verksamheten påverkar den kringliggande miljön. Vår ansökan är gedigen och visar med tydlighet att det går att bedriva en fortsatt hållbar kalkstensbrytning i området. Vi måste gå igenom beslutet noggrant och därefter lägga upp strategin för hur vi ska hantera situationen, säger Magnus Ohlsson, vd på Cementa i ett pressmeddelande.

Verksamheten i Slite är, enligt Cementa, en av Europas största och modernaste och försörjer merparten av landets bygg- och infrastrukturprojekt, till exempel projekt Slussen, Förbifart Stockholm och Västlänken i Göteborg. Nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år. 

– Beslutet innebär att den nationella cementförsörjningen hamnar i ett krisläge. Nu måste vi säkerställa de mest akuta leveranserna till alla bygg- och infrastrukturprojekt. För Sverige, våra kunder och för oss och våra medarbetare är det angeläget att politiska beslutsfattare och myndigheter skyndsamt drar upp nya riktlinjer för hur försörjningen av kritiska byggmaterial såsom cement och betong ska fungera i Sverige, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa. 

Malin Löfsjögård är vd på branschorganisationen Svensk Betong.

– Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället säger hon.

Ludwig Zetterström, styrelseordförande för Svensk Betong, menar att politiken måste ta sitt ansvar.

– Verksamhet som är viktig för utveckling av samhället kan inte riskeras på detta sätt. En förutsägbar och ändamålsenlig hantering av tillstånd och miljöprövning måste säkerställas, och att det sker med rimliga tidsaspekter, säger han.

Cementa har överklagat beslutet till Högsta domstolen, bland annat menar man att Mark- och miljööverdomstolens beslut har påverkats av en felaktig handläggning i domstolen. 

– Det är av högsta vikt även för Cementa att vår verksamhet kan bedrivas vidare på ett hållbart sätt och att vi värnar om naturvärden och skyddar vattenresurser – det är utgångspunkten i allt vi gör. Vi delar inte domstolens bedömning och menar att ansökan tvärtom baseras på en av de mest långtgående och omfattande utredningarna som gjorts för denna typ av ärende. Vi är trygga med att vi även i en framtida verksamhet kan bedriva en hållbar cementtillverkning i Slite, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa. 

Nu återstår att se om Högsta domstolen väljer att pröva ärendet. 

 – Vi arbetar med flera parallella spår för att mildra konsekvenserna av den krissituation som snabbt närmar sig. Överklagandet i sig kommer inte att lösa en akut cementbrist, till det är tiden alldeles för knapp. Det krävs därför samtidigt ett skyndsamt och handlingskraftigt agerande från politik och myndigheter för att hitta konstruktiva sätt att hantera situationen, säger Karin Comstedt Webb.