Nyheter

Chalmers satsar på forskning inom träbyggnad

Mikael Eliasson, Svenskt Trä, Mario Plos, Chalmers, Anders Carlsson, Derome och David Johnsson,TMF. Foto: Anna Sjöström

Chalmers tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad och rekryteringen har redan börjat.
– Vi vill åter föra upp forskningen inom träbyggnad på en internationell nivå, säger Mario Plos, docent på Chalmers.

Och med åter syftar han på att Chalmers tidigare haft en professor i stål- och träbyggnad. När han gick i pension minskade forskningsverksamheten.
Något som det ska bli ändring på framöver, villket man berättade om under Trä- och Teknikmässan i Göteborg.

– Vi är väldigt glada över att kunna inrätta en professur och huvudsyftena är främst att höja nivån på forskningen igen och att bidra till att tillgodose det stora behov av civilingenjörer som finns, säger Mario Plos.
professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad, med särskild inriktning på konstruktionsteknik.

Branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen, TMF, har åtagit sig att stötta professuren, med en miljon kronor om året under fem år.
– Inom några år hoppas vi kunna ha en grupp som forskar inom trä, säger Mario Plos.
Han säger också att det kommer att bli en utmaning att hitta rätt person och att man kommer att leta både nationellt och internationellt, med förhoppningen att ha tjänsten tillsatt under kommande vår.

– Vi är väldigt glada över att samarbetet med Chalmers och att den här professuren inrättas. Det är viktigt eftersom träbyggnadsindustrin växer och det finns ett stort behov av både ny forskning och civilingenjörer med stora kunskaper inom träbyggnadsteknik, säger David Johnsson, vd för TMF.

Forskningen ska inriktas på områden som är kommersiellt utvecklingsbara för svensk träindustri.
– Om vi ska gå mot en värld som är mera hållbar måste vi bygga mer i trä, och det här kan ses som vårt bidrag till det. Chalmers beslut att återinföra träforskning kan bidra till samordningseffekter i samarbete med andra lärosäten där forskningsverksamhet bedrivs inom området. Ett plus ett kan ibland bli tre, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

Anders Carlsson, ansvarig för forskning och teknikutvecklingsfrågor på Deromes husverksamhet, har jobbat för och väntat på att tjänsten ska inrättas.
– Efterfrågan ökar hela tiden och behovet av personer med rätt kunskap är stort, så jag ser väldigt positivt på det här samarbetet, säger han.