Containrar blir bostäder <br/> vid karibisk katastrof

Containrar blir bostäder <br/>
vid karibisk katastrof
Överblivna containrar ska kunna användas som nödbostäder efter jordbävningar och orkaner i den karibiska övärlden.

Redan före jordbävningen på Haiti inleddes studierna av hur överskottscontainrar i hamnarna i de karibiska länderna skulle kunna användas som nödbostäder. Forskare vid Clemsons School of Architecture fick idén efter de svåra orkaner som de senaste åren drabbat kuststäder både i övärlden och längs med USA:s sydkust.

Men tack vare containrarnas stabila uppbyggnad går de utmärkt att använda även i jordbävningsområden, menar en av forskarna, Doug Hecker.

Forskarna ska utveckla metoder att snabbt och enkelt förvandla en container till en bostad. En prototyp kommer att ställas ut på en designmässa i New York i april.

Bra att bo kvar

Pernille Christensen, en annan av forskarna, pekar på fördelen med att människor kan bo kvar i katastrofområdet och då engagera sig i återuppbyggnaden. Ett vanligt fenomen är annars att olycksdrabbade evakueras långt från hemorten, och blir kvar på evakueringsorten länge om de alls flyttar tillbaka.

Att bo kvar och delta i återuppbyggnaden av hemorten tillsammans med människor man redan är bekant med gör samhället bättre, hävdar Christiansen.

Överskott av containrar

I forskningsprojektet ingår även att studera med vilka intervall naturkatastrofer uppträder i området, och kartlägga hur containrar rör sig och var det finns överskott. Generellt finns ett konstant överskott av containrar i de karibiska hamnstäderna.

Samtidigt undersöker forskargruppen hur 55 gallons fat (ca 210 liter) kan användas som vattenreservoir eller odlingsbädd på containerns tak.

Projektet stöds av flera stora containerleverantörer.

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt