Nyheter

Containrar blir bostäder <br/> vid karibisk katastrof

Överblivna containrar ska kunna användas som nödbostäder efter jordbävningar och orkaner i den karibiska övärlden.

Redan före jordbävningen på Haiti inleddes studierna av hur överskottscontainrar i hamnarna i de karibiska länderna skulle kunna användas som nödbostäder. Forskare vid Clemsons School of Architecture fick idén efter de svåra orkaner som de senaste åren drabbat kuststäder både i övärlden och längs med USA:s sydkust.

Men tack vare containrarnas stabila uppbyggnad går de utmärkt att använda även i jordbävningsområden, menar en av forskarna, Doug Hecker.

Forskarna ska utveckla metoder att snabbt och enkelt förvandla en container till en bostad. En prototyp kommer att ställas ut på en designmässa i New York i april.

Bra att bo kvar

Pernille Christensen, en annan av forskarna, pekar på fördelen med att människor kan bo kvar i katastrofområdet och då engagera sig i återuppbyggnaden. Ett vanligt fenomen är annars att olycksdrabbade evakueras långt från hemorten, och blir kvar på evakueringsorten länge om de alls flyttar tillbaka.

Att bo kvar och delta i återuppbyggnaden av hemorten tillsammans med människor man redan är bekant med gör samhället bättre, hävdar Christiansen.

Överskott av containrar

I forskningsprojektet ingår även att studera med vilka intervall naturkatastrofer uppträder i området, och kartlägga hur containrar rör sig och var det finns överskott. Generellt finns ett konstant överskott av containrar i de karibiska hamnstäderna.

Samtidigt undersöker forskargruppen hur 55 gallons fat (ca 210 liter) kan användas som vattenreservoir eller odlingsbädd på containerns tak.

Projektet stöds av flera stora containerleverantörer.