Nyheter

Dags att söka årets Lars Bergqvist-stipendium

Stipendieutdelning 2019. Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna, uppvaktar Lars Larsson. Fotograf Simon Hellman

Lars Larsson, vd för Erik Larsson Bygg AB, fick Lars Bergqvists stipendium för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad förra året. Nu är det dags att söka årets stipendium.

– En sådan här utmärkelse har verkligen gett bränsle till vårt arbete med Byggkurage, säger Lars Larsson och uppmanar kollegor i branschen att söka stipendiet.


I fjol delade Byggcheferna ut det första stipendiet i Lars Bergqvists anda ut. Lars Bergqvist var ordförande i Byggcheferna i närmare 30 år och han var en viktig röst för jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnadssektorn, bland annat som initiativtagare till Stoppa machokulturen.

Stipendiet på 60 000 kronor gick till Lars Larsson, vd Erik Larsson Bygg AB i Limmared, för hans arbete med Byggkurage, en uppförandekod framtagen för att sudda ut machonormerna och skapa trygga, säkra, trevliga arbetsplatser där alla känner sig välkomna.

– En sådan här utmärkelse har gett oss bränsle och gjort att vi kommit snabbare framåt i processen, säger Lars Larsson.

Han tycker att det är viktigt att jobba mot machokultur och för jämställdhet och mångfald i byggbranschen.

– Det är klockrent att det här stipendiet finns. Byggbranschen är en mansdominerad bransch med gamla strukturer och kulturer. Men att förändra beteenden är en process som tar tid.

Stipendiet har inneburit att processen gått fortare internt samtidigt som många andra både i och utanför branschen fått upp ögonen för företagets arbete och inställning.

– Internt så tycker många att det är coolt att vi har uppmärksammats. Alla känner att de har en del i detta pris och det blir en extra sporre. Vi har fått vår första egna byggkurage-ambassadör, en plattsättare som är ute på projekten och pratar om arbetsmiljö, säger Lars Larsson.

Även kunder, idrottsföreningar och andra har uppmärksammat arbetet på Erik Larsson Bygg.

– Ur konkurrensperspektiv så har vi vunnit på att vi fått mycket uppmärksamhet i till exempel tidningar. Många tycker att vårt arbete är viktigt och har fått inspiration och många vill synas med oss.

Med Lars Bergqvist-stipendiet vill Byggcheferna bidra till ökad mångfald och jämställdhet. Målet är en bransch där alla är lika välkomna, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

– Byggbranschen behöver förändras, idag är den för homogen och enkönad. I vår bransch finns roliga och viktiga jobb som handlar om att vara med och bygga samhällen. Det är klart att de här jobben ska vara för alla som drömmer om en yrkesframtid hos oss, säger Lars Tengvall, initiativtagare till stipendiet och vice ordförande i Byggcheferna.

Med stipendiet hoppas Byggcheferna kunna bidra till förändring.

– Jag hoppas att stipendiet ska leda till att ännu fler i branschen får upp ögonen för hur man kan jobba för att förbättra jämställdheten och mångfalden. Att vi kan sprida goda exempel och att de som är med och jobbar för det här får cred för det så att de orkar lite till.

Han uppmuntrar medlemmar att söka stipendiet.

– Medlemmar i Byggcheferna som gjort något ganska enkelt för att bidra till en ökad jämställdhet eller mångfald på sin arbetsplats ska inse att det går att få 60 000 kronor för detta. Välförtjänta pengar för en otroligt viktig sak. 

Lars Bergqvist-stipendiet: 

  • Stipendiet på 60 000 kronor delas ut till en eller flera personer som genomfört eller ska genomföra åtgärder som ökar jämställdhet eller mångfald i samhällsbyggnadssektorn
  • Medlemmar i Byggcheferna inkl studerandemedlemmar med minst 3 månaders medlemskap har rätt att ansöka.
  • Ansökningsperioden är öppen tom 30 juni 2020
  • Ansök och läs mer på www.byggcheferna.se/stipendium