Nyheter

Dagsböter för <br></br> 15-årings dödsfall

En 15-årig sommararbetande flicka föll ner genom en taklucka och avled. Företagets vd åtalades inte för hennes död, utan bara för att minderåriga arbetat på förbjuden höjd. Han döms nu för brott mot arbetsmiljölagen till 50 dagsböter, skriver Arbetarskydd

Olyckan skedde i juli förra året hos Träab Sävsjöström AB. Då hade två ungdomar, flickan och hennes ett år äldre kusin, sommarjobb där.

Olycksdagen fick de i uppgift att städa bort sågspån från fabrikens nästan platta tak, sju meter upp. När de skulle sluta för dagen föll flickan genom en röklucka i taket ner på fabriksgolvet.

Arbetsmiljöåklagare Kennert Andersson åtalade Träabs VD för brott mot arbetsmiljölagen, främst därför att det är förbjudet att låta minderåriga arbeta på över 3,5 meters höjd. Däremot ansåg han inte att han kunde bevisa att arbetsmiljöbrott begåtts.

Tingsrätten meddelade dom förra veckan. Den går på åklagarens linje, skriver Arbetarskydd.

De båda kusinerna hade, som arbetstagare, arbetat både på stegar och på taket högre upp än 3,5 meter.

”Arbetet på taket har utförts på höjder på drygt 7 meter. På taket har funnits rökluckor som öppnas nedåt. Rökluckorna har inte varit utrustade med något skydd eller liknande och det har därmed funnits en nedstörtningsrisk. Det har även funnits en nedstörtningsrisk från kanten av taket då det inte har funnits något räcke eller annat skydd. Ungdomarna har inte haft någon skyddsutrustning varken på stegarna eller på taket.”

Alltså finner tingsrätten att Träab brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga, det vill säga personer under 18 år. Brottet har skett av oaktsamhet.

Vd:n döms till 50 dagsböter. Träab åläggs en företagsbot på 50 000 kronor, halva det belopp åklagaren yrkat. Domen är enhällig.

Per Turesson / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se