Nyheter

De är bäst på <br></br> energisnålt byggande

Skanska och JM är bäst. NCC och Peab ligger efter. Det anser hållbarhetsanalytiker på Banco och Swedbank Robur som granskat de börsnoterade byggbolagen, skriver MiljöRapporten.

Helena Hagberg, analytiker Ansvarsfulla investeringar på Banco, har i sin analys fokuserat på bolagens satsning på energisnålt byggande. Hennes slutsats är att även om alla fyra bolagen klarar Bancos investeringskriterier är skillnaden mellan bolagen stor.

— När vi väljer att investera i Peab och NCC kommer vi att ställa krav på att de ska förbättra sin satsning på energisnålt byggande, säger Helena Hagberg till MiljöRapporten.

Hon anser att NCC och Peab bara erbjuder energisnåla byggnader och passivhus som konceptprodukter till de kunder som beställer. Skanska och JM har integrerat energisnålt byggande i hela verksamheten.

— Deras satsningar är en medveten del i en affärsstrategi och de själva tror att deras inriktning mot energisnålt byggande är en konkurrensfördel, säger Helena Hagberg.

Hon har även tittat på fastighetsbolaget Wallenstam, som hon också anser jobbar hårt med hållbarhetsfrågorna. Wallenstams arbete skiljer sig rejält från JM:s.

— JM har arbetat med att förbättra sina befintliga produkter medan Wallenstam även har gett sig in på helt nya marknader och gjort stora investeringar i vindkraft. Spännande, men mer riskfyllt. Jämfört med Wallenstams satsning är JM:s satsning ganska säker och bra åtgärd, säger Helena Hagberg.

Anita Lindberg, etik- och miljöanalytiker på Swedbank Robur lyfter också fram JM och Skanska.
— Vi prioriterar företag som går före på hållbarhetsområdet och då ligger både JM och Skanska bra till. Vi tror att det kan leda till bättre affärsmöjligheter, säger Anita Lindberg.

Hon tycker dock JM skiljer sig från övriga byggbolag eftersom de mer är ett fastighetsutvecklingsbolag än ett byggbolag.
— Vi lyfter fram JM för att de jobbat seriöst och affärsdrivet med hållbarhetsfrågor i mer än tio år. De skandaler som Skanska varit inblandat i har gjort att de jobbar hårt med hållbarhetsfrågorna. Sedan bedömer vi att Skanska ligger bra till när det gäller energisnålt byggande i USA, en potentiell jättemarknad och viktig ur klimatsynpunkt, säger Anita Lindberg.

Läs mer om Miljörapporten – byggvärldens miljötidning