Nyheter

De bygger nordens största vårdboende

Projektet innehåller, förutom vårdboenden, 158 lägenheter och en förskola med fyra avdelningar. Bild: Veidekke

Veidekke har fått i uppdrag av Fastighetsförädlarna AB att tillsammans utveckla en ny stadsstruktur i norra Uppsala med en blandning av service i form av Nordens största vårdhem, en förskola samt bostäder.
Uppdraget är en totalentreprenad med ett värde på 610 MSEK.

– Vi är väldigt glada över förtroendet och att vi i en involverande process med FFAB tagit fram systemhandlingar på ett mycket effektivt sätt. Att vi får detta projekt ser vi som ett bevis på att vi har den bredd och den kompetens som krävs för att bygga både bostäder och kommersiella byggnader vilket stärker vår position och ger våra kunder ett mervärde, säger Anthony Norén, ansvarig för Veidekke Byggs verksamhet i Uppsala, i ett pressmeddelande.

Projektet innehåller nybyggnad av 158 lägenheter, två vårdboenden med totalt 200 vårdplatser, nordens största, och en förskola med fyra avdelningar. Byggstart för projektet är i december 2017 med beräknat färdigställande i december 2020.

– Genom ett stabilt och involverande samarbete genom hela processen som med Veidekke, får vi bra förutsättningar för att hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Det ger en trygghet i det vi ska leverera vidare till våra partners och kunder, säger Jacob Sandberg VD/Partner på Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB.

Stadsdelen bär namnet Kapellgärdet och ligger cirka en kilometer norr om Uppsalas centrum.
I området finns mycket gröna inslag och gångstråk med Kapellgärdesparken som mitt-punkt.