Nyheter

De bytte viten mot bonusar

I entreprenad E400 drevs samarbetet allra längst. Avtalet med entreprenören rensades från ekonomiska piskor.<br>- Vi ändrade viten till bonus, det var en helt radikal förändring, säger Sture Östlund på NCC.

Entreprenad E400 handlade om inredningsarbeten i Citytunnelns tre stationer. Egentligen kom samverksavtalet till som en följd av att upphandlingen misslyckades. NCC var det enda bolaget som lämnade anbud, och priset låg högt över beställarens tänkta kostnadsnivå. Då tog Citytunnelprojektet och NCC chansen att utöka samarbetet mellan beställare och entreprenör. En gemensam byggledningsorganisation bildades och öppen bokföring praktiserades. Och i stället för att debitera via fast pris använde man sig av löpande räkning med incitament. – Det ledde till att entreprenören inte behövde prissätta alla risker man ser i projektet, säger Örjan Larsson, beställarens projektchef. Avtalet som tecknades mellan NCC och Citytunnelprojektet rensades helt från ekonomiska piskor. I stället fanns ekonomiska morötter för NCC, i form av incitament och bonusmöjligheter. Man enades om ett riktpris för entreprenaden, som låg cirka 75 miljoner kronor under NCCs ursprungliga anbud. Incitamentet i avtalet innebar att båda parter tjänade pengar om entreprenaden genomfördes billigare än riktpriset. – Kom vi under den summan delade vi broderligt på pengarna som blev över, säger Sture Östlund. Dessutom fanns en möjlighet för NCC att få bonuspengar om vissa etapptider genomfördes snabbare än planerat. Resultatet blev att riktpriset underskreds med 75 miljoner kronor.