Nyheter

De får uppdraget att bygga om Sollentuna sjukhus

Peab får uppdraget att bygga om Sollentuna sjukhus till ett sjukhus med moderna vårdplatser och ett centrum för specialistvård. Beställare är Stockholms Läns Landsting genom Locum AB och kontraktssumman uppgår till 710 MSEK.

Uppdraget omfattar total ombyggnad av hela sjukhuset. Sollentuna sjukhus kommer att få flera gemensamma funktioner, bland annat en gemensam huvudentré och reception för samtliga mottagningar. Sjukhuset beräknas efter ombyggnationerna innehålla cirka 230 vårdplatser för geriatrik samt annan specialiserad somatisk vård.

Projektet är en utförandeentreprenad. Arbetet påbörjas i april och beräknas vara klart december 2018. 

Projektet orderanmäls under det andra kvartalet 2017.