Nyheter

De rödgröna anger färdriktning

Rotavdrag för skolor, sänkt skatt för småföretagare och fördubblad produktion av hyresrätter. Det är några av satsningarna som de rödgröna utlovar.

I dag presenterade de rödgröna sin budgetmotion under rubriken Ny färdriktning. Mycket av innehållet var känt sedan tidigare, bland annat satsningen på infrastruktur och höghastighetståg, samt återinförandet av investeringsstödet för hyresrätter.

Oppositionspartierna har som mål att fördubbla produktionen av hyresrätter under nästa mandatperiod. Partierna vill avsätta 500 miljoner kronor 2011 och 900 miljoner 2012 till ett statligt investeringsstöd som riktas mot orter med bostadsbrist. Stödet ska ges mot krav på rimliga boendekostnader och hög energieffektivitet.

— Det är nödvändigt eftersom det är en väldigt stor ungdomskull ute nu och en ännu större grupp kommer att komma ut om några år, sa Vänsterpartiets Ulla Andersson.

De rödgröna vill tillsätta en utredning om hur en mer långsiktig stödform för bostadsbyggande kan se ut och planerar att ge ett ökat stöd när ett sådant långsiktigt system är på plats 2013.

— Jag vill poängtera att det är nödvändigt att komma igång med produktionen av bostadsrätter, sa Vänsterpartiets Ulla Andersson.

De rödgröna har tidigare uppgett att de tillfälligt vill utvidga rotavdraget men avveckla det när konjunkturen ser bättre ut. Under måndagens pressträff gavs dock inga svar om när avvecklingen ska kunna ske.

— Rotavdraget ligger kvar tills arbetsmarknaden har förbättrats. Vi har varit överens om att det inte är läge att bedöma när det är än, säger Miljöpartiets Mikaela Valtersson till Byggvärlden.

Men pengar finns avsatta för rotavdraget för 2011 och 2012. Under tiden som rotavdraget finns kvar ska det kompletteras med en särskild klimatbonus.

— Regeringen har helt missat att införa rotavdraget på ett klimatsmart sätt, sa Mikaela Valtersson.

Rotavdrag ska även ges till renovering av flerfamiljshus om de rödgröna får makten. Det utvidgade rotförslaget omfattar 1,5 miljarder kronor 2011 och 2,5 miljarder kronor 2012. Utöver det vill de rödgröna också avsätta 200 miljoner år 2011 och 400 år 2012 till ett rot-avdrag för skolor. För både hyresrätter och skolor gäller att renoveringarna ska ge en 30 procent lägre energiförbrukning.

Rutavdraget för hushållsnära tjänster ska dock avskaffas den 1 juli 2011 om de rödgröna vinner valet.

— Det är ett ineffektivt avdrag som är orättvist fördelat. Vi återkommer med förslag för de äldre, hur de kan få hjälp hemma, sa Socialdemokraternas Thomas Östros.

De rödgröna vill även sänka arbetsgivaravgifterna. Sänkningen är generell men partierna räknar med att den framför allt ska gynna mindre företag. Ett företag med två till tre anställda bedöms få betala 50 000 kronor mindre.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften för företag som anställer yngre vill oppositionen ta bort. I stället vill de tre partierna ge en skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften till de företag som anställer arbetslösa ungdomar.

Oppositionen vill även förändra fastighetsskatten. Villor med ett marknadsvärde över cirka sex miljoner kronor kommer att få höjd skatt, medan fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks. Neutraliteten mellan olika boendeformer ska utredas under 2011 och åtgärder ska vidtas, lovar oppositionen i motionen. Dessutom ställer sig de rödgröna bakom Boverkets förslag att en studentkorridor ska beskattas som en bostad, i stället för att som nu beskatta varje rum.

Thomas Östros, Socialdemokraternas ekonomiska talesperson, underströk flera gånger under pressträffen att den sittande regeringens har gynnat dem som har det bäst.

— Den rikaste procenten, som tjänar över en miljon kronor, har gynnats väldigt kraftigt. Och männen har fått 30 procent mer än kvinnorna av regeringen Reinfeldt, sa Thomas Östros.

Rödgrön budgetmotion

Några exempel på oppositionens förslag:

 • Nedtrappat förvärvsavdrag.
 • Avskaffad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga.
 • Ny skatt på förmögna.
 • Koldioxidskatt.
 • Alkohol- och tobaksskatt.
 • Besparing på försvaret.
 • 100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser (varav 40 000 nya utbildningsplatser med bland annat utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning).
 • Sänkta arbetsgivaravgifter med 6 miljarder riktat till småföretag, generell nedsättning.
 • Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs till 80 procent.
 • Mer resurser till kommunerna: totalt 12 miljarder kronor 2011 och 201.
 • Sänkt skatt för pensionärer — halverade klyftor för normalpensionärer.
 • Sänkt skatt för föräldralediga, sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer.
 • Ny sjukförsäkring: höjt tak och rehabilitering i stället för utförsäkring.