Den nordiska byggbranschen förenas kring hållbart byggande

Den nordiska byggbranschen förenas kring hållbart byggande
20 nordiska företag inom bygg- och fastighetssektorn har tecknat ett nordiskt initiativ med högt uppsatta hållbarhetsmål inom grönt byggande.
Den nordiska byggbranschen utnyttjar inte den enorma marknadspotentialen för hållbart byggande och energirenovering fullt ut. Nordic Built-initiativet uppmanar branschen till att förena krafter, dra nytta av existerande styrkepositioner och leverera de hållbara koncept som världen efterfrågar. Ledande företag har redan tagit ett första steg i rätt riktning, och nu uppmanas resten av branschen till att följa efter.

Den 8 augusti undertecknade 20 toppledare från den nordiska byggbranschen Nordic Built Charter i Köpenhamn och visade därmed att de är redo för förändring. Genom att underteckna Nordic Built Charter åtar de sig att implementera de 10 principerna i sitt arbete, och ta till nödvändiga åtgärder för att leverera konkurrenskraftiga lösningar för hållbart byggande.

–          Skanska stöder, utvecklar och marknadsför aktivt hållbara lösningar. För att lyckas fullt ut, är det viktigt att vi involverar hela distributionskedjan. Vi betraktar Nordic Built som en arena där vi kan finna likasinnade leverantörer och partners och samtidigt stärka vårt åtagande, säger Staffan Haglind, green business officer i Skanska.

Projektledaren för Nordic Built, Eili Vigestad Berge i Nordisk Innovation, är glad över den positiva responsen från byggsektorn.

–          Den nordiska byggbranschen levererar redan en rad komponenter till lågenergibyggnader. Miljöfrågor ligger högt på agendan i alla de nordiska länderna. I tillägg har vi sträng reglering och ambitioner om att leverera världens bästa byggnader. Vi menar att Norden har en unik möjlighet att bli världsledande inom hållbart byggande. Därför inviterar vi hela branschen till att underteckna Nordic Built Charter och jobba efter dess principer. Genom att stå samman kan vi utnyttja de ökande marknadsmöjligheterna till fullo, säger Vigestad Berge.

Politiskt initiativ
Nordic Built är ett av de så kallade fyrtornsprojekt som lanserades i samband med det nya samarbetsprogrammet för näring och innovation med fokus på grön växt som de nordiska näringsministrarna enades om i oktober 2011. Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och Nordisk Innovation, och sistnämnda bidrar också till att projektet realiseras i samarbete med de nordiska länderna.

Nordic Built-programmet genomförs i tre moduler i perioden 2012-14. Modulerna innefattar en rad sammankopplade aktiviteter och bygger på varandra. Den första modulen handlar om att definiera de möjligheter och utmaningar i den nordiska byggbranschen, och har resulterat i Nordic Built Charter som utgör kärnan i programmet.

Tävling i hållbarhet
Senare i år lanseras den andra modulen i Nordic Built-programmet, då innovatörer från byggbranschen och andra branscher bjuds in till att delta i en omfattande tävling som handlar att komma med det bästa förslaget till att energirenovera en utvald byggnad i varje nordiskt land. Målet är att konkretisera Nordic Built Charter med hjälp av en stimulerande utmaning, en betydlig prissumma och stor uppmärksamhet.

–          Genom att uppmuntra till samarbete på tvärs av landgränser och sektorer vill vi skapa nya och innovativa konstellationer i byggbranschen. Vi hoppas att tävlingsinstinkten i branschen skal bidra till att få fram nya idéer som kan göra Norden världsledande inom hållbart byggande, säger Vigestad Berge.

Nordic Built-ambassadörer: Skanska, ByggVesta, Pöyry, Uponor, COWI, Energistyrelsen, Henning Larsen Architects, KAB, Velux, Batteríið, EFLA Consulting, Government Construction Contracting Agency (GCCA), Iceland Green Building Council, Entra Eiendom, NCC Property Development, Snøhetta, SINTEF Byggforsk och Zero.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
Köper byggrätter för över en miljard i Stockholm
Hon är Årets samhällsbyggare
Bostadsbyggandet fortsätter att öka