Nyheter

Derome automatiserar husproduktion

Träindustrikoncernen Derome sammanför sina husdivisioner och automatiserar sin husproduktion. <br></br> — I framtiden erbjuds våra kunder boende med samma kvalitet, men till ett mer konkurrenskraftigt pris än i dag, säger Peter Mossbrant som b

Det är koncernens husproducerande enheter A-hus, Varbergshus och Derome Mark & Bostad som nu ska bilda en gemensam enhet med det organisatoriska namnet Derome Hus. Husen kommer dock att fortsätta säljas under de etablerade varumärkena.

I och med denna organisationsförändring räknar koncernen med att rationalisera flera områden i verksamheten och därmed kunna sänka huspriserna.

Dessutom satsar Deromegruppen närmare 40 miljoner kronor på en ökad automatisering av husproduktionen. Med dessa investeringar hoppas man kunna halvera produktionstiden jämfört med i dag.

Redan i december förra året tillkännagav Derome att man på sikt hade för avsikt att slå samman A-hus, Derome Mark & Bostad och Varbergshus. Att organisationsförändringen sker redan nu bottnar bland annat i den konjunkturnedgång som drabbat branschen hårt, skriver Derome i ett pressmeddelande.