Nyheter

Det här är den vanligaste skadan för byggnadsarbetare

Byggnadsträarbetare drabbas oftast av arbetsolyckor, enligt Afa Försäkring. Foto: Calle Bredberg, Johnér Bildbyrå.
Byggnadsträarbetare är den yrkeskategori inom byggbranschen som råkar mest illa ut, enligt Afa Försäkring. Foto: Calle Bredberg, Johnér Bildbyrå.

En ny rapport från Afa Försäkring visar att byggnadsarbetare löper högre risk för arbetsolyckor än andra yrkesgrupper. Den kroppsdel som är mest utsatt är handen. Och värst är det för byggnadsträarbetare.  

Enligt Afa Försäkring stod byggsektorn för åtta procent (242 000 arbetare) av det totala antalet sysselsatta inom privat sektor år 2020. De anställda inom byggbranschen är också den grupp som löper störst risk för allvarliga arbetsolycksfall.

– Yrken i byggbranschen är bland de mest utsatta för arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. Därför är det viktigt att kartlägga vilka händelser som orsakar allvarliga arbetsskador inom branschen, vilket vi gör i rapporten som även innehåller statistik över sjukfrånvaro, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Fem yrkeskategorier

Rapporten bygger på statistik över försäkringsärenden för de fem yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete, byggnadsmålare, byggnadsträarbetare, elektriskt arbete och isolerings- och VVS-montörer.

Flest arbetsolycksfall drabbar, enligt rapporten, yrkesgruppen betong-, bygg- och anläggningsarbete, som också är den största gruppen. Byggnadsträarbetare är den yrkesgrupp med högst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall medan yrkesgruppen elektriskt arbete har lägst risk. 

Handskada vanligast

– Den vanligaste skadan vid en arbetsolycka i byggbranschen är en handskada. Den vanligaste orsaken till en handskada inom byggbranschen är i samband med ett arbetsmoment där man arbetar med ett handhållet verktyg, till exempel kniv eller såg. 52 procent av samtliga arbetsolycksfall som leder till en handskada inträffar vid arbete med ett handhållet verktyg, säger Elin Henriksson.

Det är de yngsta och äldsta som drabbas värst. Yngre skadar sig oftare vid olyckor med maskiner och verktyg och när de skär sig på något. Äldre skadar sig oftare i fallolyckor, enligt rapporten.

Ryggsjukdomar och reumatism

De långvariga sjukdomarna har ändå minskat, konstaterar Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Vi kan se att risken för långvarig sjukfrånvaro har minskat för byggbranschen de senaste åren. Muskuloskeletala diagnoser som ryggsjukdomar och reumatism är de klart vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro, säger han och fortsätter:

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Ta del av hela rapporten här.