Nyheter

Det här är viktigast på drömjobbet

För första gången har Ny Teknik och Sveriges Ingenjörer tillsammans med undersökningsföretaget GfK Sverige bett svenska ingenjörer att utse Sveriges attraktivaste arbetsgivare inom teknik och it.

När vi frågar vad som är viktigast på jobbet, är svaret tydligt. En ingenjör vill ha utmanande och utvecklande arbetsuppgifter och förtroendet att själv utforma sitt jobb. Samt bra betalt. Därför toppas listan av framgångsrika storföretag med muskler och status. De företagen har du chansen att träffa på Career Days i Globen. Över 100 företag ställer ut, 8?000 besökare väntas välla in.

Aldrig förr har intresset för en karriärmässa varit större. Men så är det också första gången i Norden som det anordnas en mässa i den här storleken för yrkesverksamma akademiker, berättar Jorge Vasquez på Career Builder, huvudarrangör för Career Days 2010.

— Det är tydligt att folk inte har sitt drömjobb i dag. Det beror på att de inte har de rätta kontakterna. Här kan den som är sugen på nya utmaningar träffa arbetsgivare på jakt efter guldkornen, säger Jorge Vasquez.

Vilka av följande egenskaper anser du vara viktigast för att en arbetsgivare inom området teknik och it ska vara attraktiv?

964 ingenjörer svarade på Ny Tekniks enkät:

1. Stort utrymme för eget ansvar och befogenheter: 60 procent

2. Konkurrenskraftig lön: 59 procent

3. Möjligheter till kompetensutveckling: 49 procent

4. Utmanande arbetsuppgifter: 49 procent

5. Stor tilltro till de anställda: 45 procent

6. Flexibla arbetstider: 42 procent

7. Bra produkter som jag tror på: 38 procent

8. Informell företagskultur ”högt i tak”: 33 procent

9. Innovativ företagsmiljö: 29 procent

10. Bra interna karriärmöjligheter: 28 procent

11. Stabilt företag: 23 procent

12. Tydliga riktlinjer och arbetsuppgifter: 21 procent

13. Möjlighet att arbeta internationellt: 19 procent

14. Pensions- och sjukförsäkring, etc: 18 procent

15. Att företaget tar sitt sociala ansvar: 16 procent

16. Möjlighet att distansarbeta: 16 procent

17. Framgångsrikt företag: 16 procent

18. Annat: 2 procent

Så gjorde vi

Ny Teknik, Sveriges Ingenjörer och GfK Sverige gjorde i juni en webbenkät bland prenumeranter och medlemmar, som fick ranka 189 företag och svara på frågor om vilka egenskaper som är viktigast för att en arbetsgivare inom teknik och it ska vara attraktiv och hur de uppfattar sitt favoritföretag. Listan baseras på företag där Sveriges Ingenjörer har mer än 100 medlemmar . I listan används övergripande varumärkesnamn även för företag som består av flera olika separata bolag och respondenterna erbjöds även möjlighet att skriva in egna alternativ. 964 svarade på enkäten.