Nyheter

Dramatisk minskning av nya hotellbyggen

House of Choice i Arenastaden - ett hotellbygge som går mot strömmen på en marknad där hotellbyggandet minskar. Foto: Samuel Karlsson

Hotellnäringen har drabbats hårt av corona.

Även byggandet av nya hotell har minskat dramatiskt. De senaste tolv månaderna har byggkostnadsvolymen för byggstartade hotellprojekt minskat med 66 procent. Under corona-perioden mars–augusti 2020 är fallet hela 83,7 procent.

– Det är en extrem minskning på en relativt kort tid, säger Peter Åhs, marknadschef på Byggfakta.

Hotell- och resenäringen har haft en tuff vår och sommar då antalet turister minskat på grund av pandemin. De svenska hotellens intäkter mer än halverades (-61 procent) under perioden juni-augusti i år, jämfört med samma period förra året, enligt Benchmarking Alliance. Allra värst har det varit för hotellen i Stockholm där 81 procent av intäkterna försvunnit. För Göteborg är tappet 71 procent, och för Malmö 63 procent.

Även byggstatistiken pekar på en hotellkris, som inleddes redan under hösten 2019 då en avmattning i byggstartade hotellprojekt började synas. Sedan dess har kurvan fortsatt spikrakt nedåt. Under perioden sep 2019-aug-2020 har byggkostnadsvolymen för byggstartade hotellprojekt minskat med 65,9 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod, enligt en ny rapport från Byggfakta om projektmarknaden och ”Krisande kategorier”.

Zoomar man in pandemi-perioden mars-augusti 2020 så byggstartades det hotellprojekt för en byggkostnadsvolym som är 83,7 procent lägre än under mars-augusti 2019. Även projekteringsindex för hotell visar ett ras för denna period. Den framtida uppskattade
byggkostnadsvolymen av hotellprojekt som gått in i projekteringsfas under ”Coronamånaderna” är hela 30 procent lägre än motsvarande månader 2019.

Men viruset är inte hela förklaringen till nedgången. Minskningen har skett från höga nivåer. Under första halvåret 2019 byggstartades nämligen hotellprojekt till en ovanligt hög byggkostnadsvolym, i januari-februari låg ökningen på närmare 125 procent jämfört med samma period 2018. Detta har bidragit till en stor tillgång på nya hotellrum.

– Det har byggts väldigt mycket hotell bakåt i tiden. Vi har haft en byggboom där vi sett ökningar i byggstartsindex på över hundra procent. Avmattningen inleddes redan innan corona, men har sedan fortsatt ner. Krisen för hotell syns tydligare i byggstarts- än i projekteringsskedet, säger Peter Åhs, marknadschef på Byggfakta.

Det är inte bara hotellbyggandet som minskat det senaste året. Även byggandet av köpcentrum, handel, butiker och restauranger har minskat markant. Slår man ihop dessa kategorier blir minskningen totalt sett 50,7 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod. Även här blir siffran betydligt rödare när man fokuserar på perioden mars-augusti 2020. Under dessa månader har byggstarterna för dessa ”krisande kategorier” minskat med 70 procent jämfört med samma period 2019.

– Butiksdöden har det pratats om en tid, och e-handeln är en förklaring till att det byggs färre köpcentrum. Lägg sedan corona till det så blir det en dramatisk minskning av antalet byggstartade butiks- och handelsprojekt.

Även projekteringar för ”alla krisande kategorier” har minskat. För perioden mars-augusti 2020 får vi ett negativt projekteringsindex på -26,2 % (jämfört med -8,2 % jämfört med de senaste 12 månaderna). För enbart kategorin hotell är minskningen 30 procent under coronamånaderna.

Statistiken visar också att det är både nybyggnation, tillbyggnad och ombyggnad som backar för samtliga av dessa ”krisande” kategorier. Både påfyllnaden av nya projektplaner i tidigt skede samt projekteringsstartade projekt visar dock att antalet ombyggnadsprojekt ökar för flera kategorier.

– Vi kan se en tidig indikation på att ROT-projekten kommer att öka i framtiden, men att det just nu fylls på med något färre planer på nybyggnation, säger Peter Åhs.

Geografiskt så är Stockholm hårt drabbat när det gäller både byggstarter och projekteringar av alla de krisande kategorierna. Även i Västra Götaland syns en stor nedgång. Skåne står sig däremot bra, och Örebro går mot trenden.