Nyheter

Dyrare husförsäkring i utsatta lägen

I takt med att klimatrelaterade översvämningar blir vanligare kommer försäkringskostnaden för hus byggda i utsatta lägen att höjas. Det är Hans Jonsson, styrelseordförande i Länsförsäkringar, övertygad om.

Det framkom på regeringens seminarium om finanssektorn och klimatet som hölls under onsdagen, där både statsminister Fredrik Reinfeldt och miljöminister Andreas Carlgren deltog.

I framtiden kommer försäkringsbolagens huspremier att differentieras efter klimatrelaterade väderrisker. Annars finns risken att försäkringstagarna i allmänhet får högre premier på grund av att vissa hus skadas efter att ha byggts på klimatutsatta platser.

— Den enskilda försäkringstagaren är inte intresserad av att betala mer för att andra bygger hus på olämpliga ställen, sa Hans Jonsson, när försäkringsbolagens roll i klimatarbetet diskuterades.

Försäkringsbolagen trycker på för att kommunerna ska ta hänsyn till klimatrisker vid bygglovsfrågor.

— Vi har en bra dialog med kommunerna om detta. Vi försöker även få dem att tidigarelägga investeringar i klimatanpassningar, kunskapssatsningar och åtgärder för att undvika översvämningar, säger Hans Jonsson, som även är ledamot i regeringens kommission för hållbar utveckling.