Nyheter

Dyrt att bygga otätt

Utredarna Ingemar Samuelsson och Mårten Lindström med Peter Wipp, vd Gar-Bo. Foto: Susanne Bengtsson.

Att inte bygga täta hus ger stora och kostsamma konsekvenser, som är svåra att rätta till i efterhand.

Det konstaterar försäkringsbolaget Gar-Bo i en ny rapport om varför och hur vi ska bygga lufttätt.

Rapporten ”Täta hus”, som presenterades på Nordbygg, omfattar 24 småhus och flerbostadshus där Gar-Bo har fått in skadeanmälningar under åren 2010 och 2015. 16 miljoner kronor kostade den största skadan, som omfattade sex modulbyggda flerbostadshus med 46 lägenheter.

Åtgärdskostnaden för de skador Gar-Bo redovisar i rapporten ligger i genomsnitt på 340 000 kronor/bostad.

– Problemen finns i både småhus och flerbostadshus, men är ofta lättare att upptäcka i småhus eftersom husen exempelvis kan bli svåra att värma, säger Peter Wipp, vd för försäkringsbolaget Gar-Bo.

Den gamla myten om att självdrag är bra vill man i och med rapporten slå hål på.

– Det finns inget sunt i att luft går in och ut genom väggarna. Med lufttäta hus minskar man risken för fuktskador, säger Ingemar Samuelsson,  tidigare anställd på Sveriges tekniska Forskningsinstitut SP, som deltagit i utredningen.

Det är viktigt att det blir rätt från början. Det har Gar-Bo fått erfara i och med att skadeanmälningarna som har med lufttäthet att göra har ökat den senaste tiden. Ofta upptäcks brister i överlapp och genomgångar i plastfolien, men också brister i isoleringsarbetet. Luftläckaget som detta orsakar upplevs som drag, men innebär också onödigt stor energianvändning.

I de hus där mögelskador konstaterats är dessa skador ofta belägna i takkonstruktionen, kring infällda spotlights, i vinklar och vid genomföringar för skorsten. Även mellan golvbjälklag och väggsyll förekommer otätheter, liksom kring fönster och dörrar.

– Bygger man otäta hus blir konsekvenserna stora och väldigt dyra. Vi vill slå ett slag för att bygga täta hus – och att göra rätt från början. Rättar man till problem i efterhand blir resultatet oftast sämre än om man gjort rätt från början. Det är också viktigt att kontrollera tätheten efteråt, säger Peter Wipp.

I de ärenden som Gar-Bo har hanterat har det nästan aldrig gjorts någon täthetsprovning under byggtiden. Enligt raporten så är de flesta av de drabbade husen uppförda av mindre entreprenörer. Utredarnas förslag är att provtryckning ska utföras på alla nybyggda hus

Vad gäller energiprestandan ska ett hus klara 0,3 – 0,6 liter per sekund och kvadratmeter, beroende på ventilationssystem.

– Med tanke på de nya energimålen och att alla nybyggda hus från 2021 ska vara nära noll-energihus så måste vi ner i dessa nivåer, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF.

Hus med fjärrvärme och FTX får 15 procents ökad energiförbrukning när lufttätheten går från 0,3 till 0,9 liter per sekund och kvadratmeter. Hus med bergvärmepump och frånluftsventilation är mindre sårbara och här stiger energiförbrukningen med 8 procent.