Nyheter

Elisabet Stadler, miljöchef, Peab

Elisabeth Stadler.

Hur förbereder ni er inför kravet på klimatdeklaration vid årsskiftet?

– Vi arbetar bland annat med att systematisera och effektivisera arbetet med att ta fram den resurssammanställning som behövs som underlag för beräkningen för klimatdeklarationen. Vi har inväntat handboken som nu släppts av Boverket för att kunna sätta detaljerna i arbetssättet som krävs för att uppfylla kravet. Vi arbetar även med att bygga upp kompetens internt.

Tycker ni att Boverket har varit tydliga med informationen/Har ni genomgått någon utbildning?

– Vi upplever att handboken, som förtydligar detaljerna, har publicerats väldigt sent i processen. Förberedelserna inför att lagkravet ska träda i kraft hade kunnat hanteras tidigare, om detaljerna kring kravet hade funnits tillgängliga med längre framförhållning. Samtidigt är det positivt att lagkravet nu träder i kraft efter årsskiftet.

Kommer ni att klimatdeklarera själva eller anlita extern hjälp?

– Entreprenörssidan inom Peab kommer att kunna stötta beställare med att ta fram resurssammanställning och vid behov även upprätta själva klimatdeklarationen.

Har ni investerat i någon programvara för ändamålet?

– I det här läget har vi tecknat en företagslicens för Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Vad tycker ni om det här initiativet?

– Vi är positiva till införande av lag om klimatdeklaration för byggnader som en i raden av åtgärder för att minska branschens klimatpåverkan. Vi ser dock ett behov av att komplettera klimatdeklarationerna, som ju har begränsad omfattning, med mer fullständiga livscykelanalyser för att kunna styra projekten mot de verkligt klimatbästa lösningarna, beaktat såväl uppförande- som driftsskede.

Tror ni det finns någon risk att klimatdeklarationen kommer att påverka nybyggnadstakten?

– Vi tror att det finns större risk för påverkan när regelverket skärps framöver och det införs ett gränsvärde för klimatpåverkan. Till exempel kan det styras av tillgången på material med lägre klimatpåverkan som kan krävas för att uppfylla gränsvärdet.