Nyheter

Etiska rådet byter form

Lagom till treårsdagen har Byggsektorns etiska råd omorganiserats, bytt namn och fått nya ledamöter.

I dag är det tre år sedan Byggsektorns etiska råd bildades. Syftet med rådet var att utifrån överenskomna etiska regler pröva anmälningar om etiska överträdelser.

Men anmälningarna till rådet har varit få. Under de tre åren har sex anmälningar kommit in, varav tre har lett till fällande utslag.

Nu har rådet ombildats och bytt namn. Rådet heter nu Samhällsbyggnadssektorns etiska råd och är en ideell förening.

— Vi har också fått en vidgad uppgift i och med att vi även ska syssla med opinionsbildning. Det viktigaste är att jobba förebyggande i branschen, säger rådets ordförande Åsa Söderström Jerring.

Enligt de nya stadgarna har rådet också rätt att pröva anonyma anmälningar och ta upp frågor på eget initiativ.

— Vi kan pröva anonyma anmälningar om de har att göra med en allmän fråga som kan förekomma hos flera aktörer, säger Åsa Söderström Jerring.

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd har även inlett ett samarbete med Transparency International, en organisation som arbetar mot korruption.

— De har identifierat att byggsektorn i Sverige har försökt angripa korruption och tog kontakt med mig. De ser byggsektorn som ett föredöme och vill samarbeta genom seminarier, berättar Åsa Söderström Jerring.

Övriga ledamöter i styrelsen är: Miguel Guirao från Swepro Project Management, Åsa Hedenberg från Uppsalahem, Jörgen Johansson från Wäst-Bygg, Ola Månsson från NVS Installation, Magnus Wallin från Thermisol och Erik Wassén från advokatbyrån Hellgren Linander.

Nu hoppas Åsa Söderström Jerring att ombildningen blir en nystart för rådet.
— Min förhoppning är att vi ska öka intresset för etiska frågor och transparensfrågan. På sikt ska det leda till att byggbranschen blir en attraktiv bransch att jobba i, säger hon.