Nyheter

Ett servicejobb <br></br> – på högsta nivå

Högakustenbron är en av världens största hängbroar och bland Sveriges högsta byggverk. Det ställer speciella krav vid underhållsarbetet. Ett felsteg kan bli ödesdigert. <br></br> — Vi har alltid järnkoll på varandra, säger servicetekniker Magn

När den stod färdig 1997 var Högakustenbron den tredje största hängbron på jorden. En förebild är Golden Gate i San Francisco.

Två kablar med tiotusentalet ståltrådar i varje håller upp hela brospannet med den fyrfiliga motortrafikleden. Brobanan är byggd i formen av en flygplansvinge, för att möta vinden. För bron rör sig. Åt sidorna, framåt och bakåt. Av trafiken, solvärmen och vinden.

Serviceteknikerna Magnus Lindgren och Magnus Hamrin från Vattenfall Service ska utföra vårens kontroll och underhåll av brons kablar, fästen, belysning, elledningar, avfuktare. En månatlig rond görs av bron, en i halvåret på kablarna. Nu är det dags för balansakten på hög höjd, från 180 meter i toppen ner till 50 meter ovan vattenytan på den drygt halvmeter breda kabelhylsan.

— Jag var lite darrig första gången uppe på pylonen, säger Magnus Hamrin. Men aldrig sedan dess. Det blir rutin att alltid vara rätt kopplade, alltid mitt på kabeln i ett sträckt fast system.

De spänner fast sig med livlinor i säkerhetslinan. I händerna håller Magnus Hamrin ett stag med en liten kamera längst ut som ska filma ytor under kablarna som de inte ser. De går nära varandra, ständigt med ögonkontakt för att kolla upp den andre. Lite regn klarar de av, men när vinden är för stark får jobbet vänta.

Riskerna är uppenbara. När olyckan är framme finns bara arbetskamraten. Hängande och medvetslös står man ut maximalt i 30 minuter innan man dör. Ett fall på knappt en meter för en 85 kilo tung person ger ett fångryck på 800 kilo.
— Därför får det aldrig förekomma ensamarbete, kamraten är räddningen, ingen annan hinner fram, säger Peter Sundman, teknisk chef på ActSafe, som utbildar inför arbete på hög höjd.

Innan varje tur på kablarna utbildar ActSafe på plats. En dag med teori och träning på marken, den andra med nedtagande av nödställd uppe på kabeln. Samtliga som arbetar över 13 meters höjd ska klara av nedtagning och hantera Suspension Trauma, ortostatisk chock. Årligen utförs en medicinsk genomgång av hälsan, med bland annat arbets-EKG-mätning.

— De måste få förförståelse av riskerna, och ha rutiner för att snabb räddning, säger Peter Sundman. Jobbet måste planeras systematiskt.

Så landar Magnus och Magnus på vägbanan. De tar sig ner under bron och följer spåren vidare in i spridningskammaren, efter en översyn av de kolvar som justerar brobanans rörelser. Kabeln är torr invärtes. Avfuktare trycker in torr luft i huvudkablarna från brons mitt och pylonernas toppar. Avfuktningen håller kabeln fri från angrepp av rost och annat eftersom kablarna ska hålla i 110 år.

Mycket fakta kan avläsas på distans, av Vägverket men även på servicegruppens kontor, som fuktnivån och elläget för de två 10kV-ledningarna. Allt för att hålla den gigantiska bron under ständig kontroll.

Höga kusten-bron

Höga Kustens broar och vägar byggdes mellan 1993 och 1997.

Vägprojektet omfattar 32 km ny europaväg med 35 broar, varav hängbron är i världsklass.

Totalt har det tagit cirka 1 miljon arbetstimmar att färdigställa bron från första spadtaget till invigningen. Om en person skulle ha gjort hela jobbet ensam skulle den behövt arbeta i 625 år!

Byggtekniskt är bron avancerad med komplicerade undervattensarbeten, avsmalnande pylonben och arbeten på hög höjd.

Pylonernaär byggda för att klara en påkörning av ett fartyg i 20 000-tonsklassen med en fart av 8 knop.

Hela projektet kostade 2,1 miljarder kronor.