Nyheter

Facket slog larm före dödsolyckan i Nykvarn

I början av maj inträffade en arbetsplatsolycka i Nykvarn, Södertälje.
En man avled efter ett fall från en fabriksbyggnad.
Förundersökning pågår nu.
På arbetsplatsen hade Byggnads lagt två skyddsstopp tidigare i år, varav det ena handlade om bristande fallskydd.

Strängbetongs gamla fabrikslokaler i Nykvarn höll på att monteras ned för att göra plats för nya runt 150 nya bostäder på området.
Vid 11-tiden 3 maj inträffade en allvarlig olycka. En 45-årig man föll ned från hög höjd i samband med arbete på tak. Ambulans och polis larmades till platsen, men mannens liv gick inte att rädda.

Polisen gjorde en teknisk undersökning av platsen och senare samma dag lämnades ärendet över till Åklagarmyndigheten, riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.
– Förundersökningen pågår och vi utreder arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, säger kammaråklagare Ann-Marie Helander.

I nuläget finns ingen misstänkt och hur lång tid förundersökningen väntas ta kan hon inte svara på.
– Det beror på vad vi får fram. Kan vi styrka brott och går vidare kommer det att ta längre tid.

När det kommer till själva olycksförloppet hänvisar hon till den förundersökningssekretess som råder.
– Jag vet i nuläget inte nog mycket för att uttala mig om det.

Finns det några vittnen till olyckan?
– Jag vågar inte svara på det. Det fanns folk runt omkring som arbetade där, men om någon gjort iakttagelser i samband med själva händelsen vet jag inte.

Olyckan skedde på en arbetsplats där Byggnads tidigare i år lagt två skyddsstopp.
Byggnads bestämde sig för att åka ut och titta på bygget efter att en person hört av sig och undrade över bygget.

Det första stoppet, som lades i början av februari, gällde bland annat personalutrymmen och att det inte fanns någon arbetsmiljöplan.
Detta åtgärdades på en vecka.

Vid det andra stoppet, i början av april, stoppades allt arbete på taket.
– Då handlade det om tillfartsleden till taket, det saknades en trappa. Det fanns heller inget fallskydd, säger Tomas Kullberg, chef för förtroendemannaenheten på Byggnads Stockholm-Gotland.

Detta åtgärdades på tio dagar.
– Ett trapptorn ställdes dit och man krävde att det användes selar när man jobbade på taket.

Hur upplevde du arbetsplatsen, med tanke på säkerhet och arbetsmiljö?
– Att det finns en nonchalans på arbetsplatsen gällande skyddet samt en kunskapsbrist.  Även att det är dåligt planerat från början.

Hur ser ni på det som hände där?
– Att det är tragiskt att en olycka inträffar men att det inte är så förvånande på grund av strukturen och att det är företag som gärna tar en genväg när det gäller skydd och struktur, säger Tomas Kullberg.
 

Fakta: Dödsolyckor inom byggindustrin

Hittills i år har fem dödsolyckor inom byggbranschen registrerats hos Arbetsmiljöverket.
(Sett till alla branscher har det inträffat 14 dödsolyckor.)

Östergötland – Föll nio meter vid byggnadsarbete.
Västmanland – En billift går sönder, vilket får till följd att en stålbalk träffar en person som omkommer.
Värmland – En man faller ur en hjullastare och skadar sig så allvarligt att han avlider.
Norrbotten – En person träffas av ett fallande lastaggregat.
Stockholm – man som föll från ett tak.

Dödsolyckor inom byggbranschen tidigare år:
(Dödsolyckor inom alla branscher.)

2015:                5                        (44)
2014:                11                      (53)
2013:                5                        (48)

Olyckor som lett till sjukfrånvaro:
Antal anmälda olyckor med sjukfrånvaro inom byggindustrin:
2010: 3 066
2011: 3 232
2012: 3 342
2013: 3 505
2014: 3 319
2015: 3 476
2016 (tom 2016-04-24): 728

Byggindustri här avser anläggningsarbeten, byggande av hus och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Med specialiserad verksamhet menas bland annat elinstallationer, VVS och rivning.

Källa: Arbetsmiljöverket