Nyheter

Farligt arbete på byggarbetsplats i Gävle förbjuds

Arbetsmiljöverket har funnit farliga förhållanden vid en byggarbetsplats i Gävle och meddelar ett förbud enligt arbetsmiljölagen.
Om arbetsgivaren inte rättar sig efter förbudet, hotar ett vite.

I slutet av april inspekterade Arbetsmiljöverket ett arbetsställe i Gävle och noterade brister i arbetsmiljön. 
Valvstämp och bockryggar på den plats där ett tillbud inträffat saknade diagonal avsträvning, eller motsvarande, som upptar horisontella krafter. Välvstämp och bockryggar ska säkras mot horisontella krafter i alla riktningar. 

Skulle byggföretaget fortsätta använda bockryggar och välvstämp på ett felaktigt sätt, förelägger Arbetsmiljöverket ett vite på 100 000 kronor.