Nyheter

Färre bostadsrätter ger ökat tryck

Priserna på bostadsrätter fortsätter att stiga, framförallt i de centrala delarna av våra storstäder. Den senaste 3 månadersperioden har priserna på bostadsrätter stigit med 6 procent i riket, medan priserna  har sjunkit med 1 procent senaste månaden.

Priserna på villor ligger oförändrade under de senaste 3 månaderna.

– Vi ser att priserna på bostadsätter fortsätter att stiga. De objekt som kommer ut på marknaden säljs snabbt och många gånger innan ordinarie visning kommenterar ordföranden för Fastighetsmäklarförbundet Pasha Sabouri.

– Det är fortsatt litet utbud på marknaden vilket sannolikt har lett till den prisutveckling vi ser. Nu börjar snart helgerna och med det en lugnare bostadsmarknad. Redan i början av januari när de stora visningshelgerna kommer får vi en första bild av hur utbud och efterfrågan kommer se ut 2014. Min uppfattning är att utbudet i början av det nya året kommer vara snarlikt det vi sett senaste månaderna.

Medelpriset för en bostadsrätt i riket ligger idag på 27 752 kronor/kvm. I centrala Stockholm är priset 67 260 kr/kvm. I centrala Göteborg hamnar kvadratmeterpriset på 41 845 kronor, medan man får betala 21 589 kronor i centrala Malmö.

Medelpriset på en villa i riket är idag 2 411 000 kronor. I Stockholm får man betala i snitt 4 120 000 kronor, i Göteborg 3 396 000 kronor och i Malmö 2 926 000 kronor.