Nyheter

Färre sålda bostadsrätter

Antalet sålda bostadsrätter minskade förra året.

Förra året såldes cirka 88 000 bostadsrätter till ett värde av drygt 94 miljarder enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Det motsvarar en minskning med cirka 17 miljarder, eller 15 procent, jämfört med 2007.

Det är också en minskning mätt i antalet försäljningar. År 2007 såldes 99 455 bostadsrätter.

Det genomsnittliga försäljningspriset för en bostadsrätt sjönk med 4 procent, till knappt 1,1 miljoner kronor.

Den minskade omsättningen märks i nästan alla län. Undantagen är Uppsala och Halland, där omsättningen ökade med fyra respektive två procent.