Nyheter

Finskt reaktorbygge stoppat

Allt arbete vid den finska reaktorn Olkiluoto 3 har stoppats. Säkerhetsmyndigheten Stuk anser att sprickor i kylrören äventyrar säkerheten, skriver Ny Teknik.

Tills vidare läggs det finska reaktorbygget i malpåse. Det är andra gången man har upptäckt rörproblem som äventyrar säkerheten. 2006 blev man tvungen att gjuta om kylrören efter att en av Arevas underleverantörer levererat rör som inte höll kvalitetsmässigt. Den finska säkerhetsmyndigheten, Stuk, krävde då att kvalitetskontrollen skulle skärpas.

Trots det uppstår problem med de nya omgjutna rören. De nyupptäckta sprickorna är inte så djupa men placeringen av dem, i gränsen mellan svetsfog och stålrör, innebär att de försvagar fogen avsevärt, enligt Stuk. Rören har till uppgift att länka samman reaktorn och ånggeneratorerna.

Reaktorbygget, som redan är flera år försenat, stoppas tills ägarna kan bevisa att de upptäckta sprickorna inte innebär att säkerheten vid reaktorn äventyras.

Bygget ifrågasattes dessutom av Stuk så sent som förra veckan. Då upptäcktes allvarliga brister i konstruktionen av den elektroniska kontroll- och skyddsutrustningen.

Marie Feuk / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se