Nyheter

Fler bostäder med Byggakuten

I Norrköping råder akut bostadsbrist och för att göra något åt det tillsattes Byggakuten. Deras uppdrag är att se vad kommunen kan göra för att underlätta byggandet. Parallellt arbete, projektgrupper och ”lösa” pengar i budgeten är några av Byggakutens förslag till åtgärder.

Varför byggs det inte mer när både efterfrågan och färdiga detaljplaner finns? Vad kan kommunen göra för att öka bostadsbyggandet?
De frågorna ställde sig kommunfullmäktige och i december förra året tillsatte de Byggakuten med ett uppdrag som sträcker sig mandatperioden ut.
– ­ Fram till och med 1980-talet byggdes det mycket bostäder i Norrköping och det fanns till och med ett överskott. Men under de följande två decennierna byggdes det knappt alls, bara enstaka villor. Befolkningsmängden har gått från att vara nästan stillastående till att öka snabbt, just nu med cirka 1 500 personer om året, och det gjorde att Norrköping fick akut bostadsbrist, säger Mårten Arnberg.
Tillsammans med Robert Tenselius utgör han Byggakuten. Mårten Arnberg är socialdemokrat och sitter som vice ordförande i stadsplaneringsnämnden och Robert Tenselius är moderat och ledamot i samma nämnd.
 

De började med att bjuda in alla bygg- och fastighetsbolag i kommunen för samtal och diskussion. Den viktigaste frågan var tidsåtgången.
– Det måste gå snabbare från att någon kommer och säger att ”jag vill bygga” tills huset står klart.
Byggakuten har därför lagt fram ett förslag att kommunen ska jobba parallellt med detaljplan, mark och exploatering och bygglov. I en debattartikel tog de frågan ännu längre och skrev att det bästa vore att det fanns en enda nämnd och förvaltning som hade hand om alla frågor som rör byggande.
– Vi har inte mandat att genomföra förändringar, men kan lyfta fram förslag. Det viktigaste är att politikerna har de här frågorna i åtanke under budgetarbetet, säger Mårten Arnberg.
 

Byggakuten skulle vilja se att det fanns utrymme för ”lösa” pengar i budgeten, det vill säga en pott med pengar som kan användas under året där behov uppstår.
Som exempel här berättar han om ett fastighetsbolag som byggde om en fastighet och gjorde om gatan utanför.
– De la plattor och gjorde fint, men då blev ju kontrasten mot resten av gatan stor. Och i sådana fall anser jag att det kan vara befogat att kommunen går in med pengar. Man måste hänga med och våga ta lite chanser och det är orimligt att kräva att exploatören ska göra i ordning hela gatan.
Ett annat förslag från Byggakuten är att bilda en projektgrupp till varje planerat nybygge. I projektgruppen skulle personer från kommunen ingå, men även exploatören själv.
– På så sätt skulle den som vill bygga veta vad som händer och framför allt för de med sig kunskap. Exploatören kan marknaden och har kunskap om till exempel kostnadsberäkningar, säger Mårten Arnberg.
 

Som ett bevis på att de lever som de lär, att tiden är avgörande, så har Byggakuten för avsikt att avveckla sig själva till årsskiftet, men arbetet slutar förstås inte där. Mårten Arnberg och Robert Tenselius kommer att stötta de som vill bygga bostäder i Norrköping och följa upp Byggakutens förslag.
Kommunen håller just nu på med en förstudie om ”Effektiva arbetsformer för markförädling och samhällsbyggnad i Norrköpings kommun” och i budgetförslaget ser man också ett reslutat av Byggakutens arbete: ett förslag om en pott på 10 miljoner kronor som ska användas för att ta hand om köerna för detaljplaner, just nu finns cirka 50 önskemål om detaljplaner.

Anna Sjöström

 

 

NÅGRA AV BYGGAKUTENS SLUTSATSER

Varför byggs det inte?

  • Betalningsviljan är låg, höga hyror avskräckte hyresgästerna.
  • Fastighetsföretagen har haft svårigheter att finansiera produktionen.
  • Det fanns en del lediga lägenheter, men hyresgästerna efterfrågade andra storlekar och lägen.

Vad kan kommunen göra?

  • Se över organisationen.
  • Se till att de beslutande nämnderna är medvetna om och observanta på risken med många detaljkrav.
  • Ta fram detaljplaner på sådant sätt att byggföretaget kan ha en löpande produktion. När ett bygge börjar närma sig sitt slut så ska det finnas ett nytt projekt att arbeta vidare med.
  • Organisera arbetet i projektform där alla berörda instanser ingår, inklusive byggherren.
  • Använd hemsidan i större utsträckning och till exempel löpande lägga ut tomter som är till salu.