Nyheter

Fler investerar i lokaler <br></br> – nedgång för bostäder

Investeringar inom byggverksamheten i Sverige ligger på en fortsatt hög nivå under maj, visar ny statistik. Bostadsinvesteringarna dippar något, planerna för investeringar i nyproduktion gäller främst lokaler.

Byggverksamheten visar oförändrad investeringstakt i Statistiska centralbyråns (SCB) näringslivsenkät för maj. Planerna för 2008 uppgår till 4,5 miljarder kronor, exklusive vägar och järnvägar. Det tyder enligt SCB på att investeringarna kommer att bibehållas på 2007 års nivå.

Bostadsinvesteringarna dippar däremot något. Förra året minskade investeringarna med fem procent, dock efter tre år av stadigt ökande nyproduktion av bostäder. Investeringarna i kommersiella lokaler ökade däremot med 14 procent under 2007.

Nedgången för bostadsinvesteringar väntas bli tillfällig. Blir de lämnade planerna, med investeringar på 57 miljarder kronor, verklighet innebär det en ökad aktivitet för 2008 jämfört med året innan. Investeringarna gäller dock lokaler och andra byggnader, snarare än nyproduktion av bostäder.