Nyheter

Fler lägenheter byggdes i Stockholm

Antalet lägenheter i Stockholm ökade år 2007 med 5 151. Det är 869 fler än under år 2006. Det visar rapporten Bostadsbyggandet 2007 från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor.

Under 2007 byggdes 3 569 nya lägenheter. Genom ombyggnad skapades 1 591 nya lägenheter och nio försvann genom rivning.

Sammantaget fanns i Stockholm vid slutet av året cirka 428 200 lägenheter.

Under 2007 påbörjades byggandet av 2 920 lägenheter i nya hus. Av de påbörjade

bostäderna är 69 procent planerade att bli bostadsrätter och 29 procent tänkta att bli hyresrätter. De resterande 2 procenten är påbörjade småhus med äganderätt.