Nyheter

”FN behöver en global kemikaliepanel”

FN bör inrätta en global kemikaliepanel, i likhet med klimatpanelen IPCC, för att lättare fasa ut farliga ämnen. Bakom utspelet finns en lång rad tunga namn i Sverige.

Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp på de hälsovådliga kemikalierna. Det anser elva höjdare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Bland andra EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström, Kemikalieinspektionens ordförande Ethel Forsberg samt Skanskas vd Anders Danielsson.

Forskare kan sammanfatta, förenkla och förklara var forskningen står i olika kemikaliefrågor. Det skulle öka möjligheterna för beslutsfattare att forma en hållbar kemikaliepolitik över hela världen, anser de.

Med hjälp av kemikalielagstiftningen Reach ska EU få bättre kontroll över de kemikalier som används i Europa. Men för att nå tillverkarna utanför Europa behövs internationella regler och därmed gemensamma beslutsunderlag, konstaterar Kemikalieinspektionens ordförande Ethel Forsberg.

— Dessutom behöver vi veta mer om vad som händer om vi utsätts för flera kemikalier samtidigt, den så kallade cocktaileffekten, säger Ethel Forsberg till Byggvärlden.

Noel Morrin, hållbarhetsansvarig på Skanska, menar att skandalen med Hallandsåstunneln fick fart på företagets arbete för att få bort farliga ämnen inom byggbranschen.

Förra året lanserade byggindustrin, i samarbete med en rad miljöorganisationer, en lista på 300 kemikalier som bör prövas och förbjudas. Initiativet som går under namnet SIN (Substitute It Now) vill skynda på EU:s arbete med att förbjuda farliga kemikalier.

— Kemikaliepanelen är nästa steg i arbetet med att få bättre kemikaliekontroll. Vi vill på det här sättet uppvakta regeringen och uppmuntra dem att driva frågan om en global kemikaliepanel vidare, säger Noel Morrin.

Kemikaliepanelen bör, i likhet med FN:s klimatpanel IPCC bestå av oberoende forskare som arbetar med alla aspekter av kemikalier och hur de påverkar människan och naturen.

En internationell kraftsamling har till viss del redan inletts. Inom forskarvärlden inrättades nyligen organisationen International Panel on Chemical Pollution (IPCP). Den ska sammanfatta vetenskaplig litteratur för att ge politiker och beslutsfattare uppdaterade vetenskapliga underlag av hög kvalitet, som kan vara till nytta för beslut som rör kemikaliefrågor.