Nyheter

Fojab varslar anställda

Ladda ned som PDF

Fojab har lagt ett varsel på kontoren i Malmö och Helsingborg som beror på den pågående Corona-krisen.

Fackliga förhandlingar inleds på företaget och dessa kommer att fastställa vilka uppsägningar som måste ske och vilka möjligheter till korttidspermitteringar som kan bli aktuella. 

Detta är en åtgärd Fojab gör för att hantera ett nytt läge och för att företaget skall kunna gå stärkta ur krisen. Varslet tar höjd för oförutsägbara förändringar framöver. 
– Det är en tung dag för oss alla på Fojab men det var oundvikligt givet det uppkomna läget. Tillsammans med våra beställare fortsätter vi självklart jobba och leverera i våra projekt. Efter krisen vill vi fortsätta bidra med vår kompetens till alla de behov som kommer finnas i samhället, säger Daniel Nord, vd på Fojab.

Fackliga förhandlingar inleds på företaget och dessa kommer att fastställa vilka uppsägningar som måste ske och vilka möjligheter till korttidspermitteringar som kan bli aktuella.