Krönikor & Debatt

”För tidigt att blåsa vit rök”

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Foto: Veidekke

Det är mycket bra att 234 kontroller utförts på de större företagens arbetsplatser. Men om Byggföretagen har ambitionen att ”bidra med en mer nyanserad bild av läget i branschen” bör nog Byggföretagen i fortsättningen uttrycka sig mer nyanserat, skriver Lennart Weiss i en ny krönika.

Sedan Byggmarknadskommissionen presenterade sina slutsatser i januari 2022 råder det ingen tvekan om att arbetet mot kriminaliteten inom byggsektorn intensifierats. Det gäller både från politik och myndigheter som branschen. Förra våren presenterade S-regeringen 44 initiativ mot arbetslivskriminalitet, varav 17 hade direkt adress mot byggsektorn. Ett av dem, inrättandet av regionala a-krimcenter, är under implementering men väntar på nya sekretessregler för att bli fullt effektiva.

Inom branschen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete där ID 06, Byggföretagen och enskilda företag kontinuerligt slipar på verktygslådan. Från banker, pensionsstiftelser, Sveriges Allmännytta och större fastighetsbolag ökar intresset inom ramen för sitt ESG-arbete. Under våren 2023 tecknades också en överenskommelse mellan Byggföretagen och Byggnads om att inrätta Svensk Byggkontroll som fullt genomfört har potential att ge parterna verktyg att kontrollera fusk med löner, trygghetsförsäkringar, pensionsavsättningar, inkomstskatter med mera.

Pilotprojekt bland de större bolagen

Till detta kommer flera kommersiellt drivna initiativ som erbjuder nya verktyg för att kontrollera brottsbelastning, tillståndet på byggplatserna, utföra revisionsmässiga bolagskontroller och så vidare. Ett av dessa utmärkta initiativ är Moxy-id som erbjuder en ny form av kontroller som mäter loggindex och utför arbetskontroller där projektets rutiner för inskrivning av företag och individer kontrolleras, liksom ID 06-kort, att enskilda genomgått grundläggande arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning etcetera. Via Byggföretagen har arbetet skalats upp och sedan ett drygt år tillbaka genomförs ett pilotprojekt bland de större medlemsföretagen, för att ge en bild av läget men också stötta plats- och projektledningar att tillämpa goda arbetssätt. Det görs via föranmälda inspektioner som möjliggör konstruktiv dialog med platsledningen.

Att metodiken fungerar verifieras via färsk data som presenterats av Byggföretagen och för de enskilda pilotföretagen. Moxys statistikserie visar att det sker kontinuerliga förbättringar av in- och utloggning men också att föranmälda besök, det vill säga morötter istället för piska, är ett bra sätt att utbilda och stötta de ofta hårt belastade plats- och projektcheferna att börja tillämpa goda arbetssätt. Så långt allt bra. Mindre bra är dock att Byggföretagen valt att kommunicera resultatet av pilotverksamheten som en diagnos av det allmänna tillståndet inom branschen. I ett pressmeddelande från Byggföretagen säger vd Catharina Elmsäter-Svärd att ”undersökningen ger en mer nyanserad bild av läget i branschen än den som brukar speglas”.

Uttalandet mötte kritik

Uttalandet har under sommaren mött skarp kritik, bland annat på LinkedIn. Kritikerna menar att det är stor skillnad på resultat av föranmälda och oanmälda kontroller och ifrågasätter rimligheten i att dra generella slutsatser av en undersökningsverksamhet som endast fångar en begränsad del av den samlade problembilden. Jag är benägen att hålla med. Jag är entydigt positiv till Moxy och det är mycket bra att 234 kontroller utförts på de större företagens arbetsplatser. De större företagen har ett särskilt ansvar och kan med sin särställning över tid röja väg för goda beteenden i branschen i stort.

Jämfört med den fasta industrin är dock byggbranschen långt efter. Bortom de större företagen finns en flora av små- och medelstora företag. Till detta saknas helt den breda byggservicesektorn där man redan okulärt kan se att det är gott om tomtar och troll. Till detta har vi det närmast avgrundsdjupa fusket med löner, skatter och sociala avgifter bland de östeuropeiska bolagen. Om Byggföretagen har ambitionen att ”bidra med en mer nyanserad bild av läget i branschen” bör nog Byggföretagen i fortsättningen uttrycka sig mer nyanserat. Annars finns risk att värdet av det man säger devalveras. Och det vore ju synd. För trots allt tas en hel del goda initiativ.

/Lennart Weiss,
kommersiell direktör på Veidekke