Nyheter

Fören visar vägen framåt

Nu står ÅFs nya kontorshus klart i stadsdelen Dockan i Malmö. Det är uppdelat i tre volymer med olika utseende för att ge intrycket av småskalighet. Jais Arkitekter har ritat huset med en framträdande gavelbyggnad som visar vägen framåt och med det passande namnet Fören.

Teknikkonsulten ÅF har fått ett nytt hem i den expansiva stadsdelen Dockan i Västra Hamnen, Malmö. Wihlborgs kontorsprojekt Fören, som uppförts av Peab, består av cirka 7 600 kvadratmeter kontorsyta och efter ÅFs förvärv av Epsilon förra hösten beslutade företaget att hyra hela huset.

Enligt önskemål från Malmö Stad har Jais Arkitekter delat upp huset i tre volymer för att det inte ska upplevas som ett större komplex.

– Det blev faktiskt väldigt bra. En uppdelning i flera huskroppar med olika uttryck har flera kvaliteter. Det ger en benämnbarhet som gör det enkelt att beskriva husets olika delar och det blir också lättare att orientera sig i huset, säger Mats White på Jais Arkitekter.

Fören har passande nog en framträdande, vit gavelbyggnad som visar vägen framåt.

– Den vita fasaden består av fiberbetong levererad från Danmark. Den har en stenkaraktär och är ett flexibelt och lite ovanligt material som passade uttrycket. De andra volymerna har tegelfasader i svart och brunrött. I bottenplan har vi även använt ek.

Det är också mycket glas, främst i husets tre trapphus, för att få extra orienterbarhet. Huvudentrén, men också de två övriga entréerna vänder sig ut mot gatorna. Mot den lugna innergården öppnar sig en stor ljusgård i vinkel med ljusinsläpp från två håll.

– Här har vi valt både glas och täta partier som skapar ett spännande mönster och ger både öppenhet och rymd. Ljusgården blir en gemensam mötesplats för hela ÅF och synliggör medarbetarna. Det är viktigt att kunna se varandra, säger Mats White.

En stram trappa i ask binder ihop våningarna två till fem och blir en central del i rummet.

– Trappan är väldigt enkel, men tydlig i sin form och spänner mellan alla plan. Den kan liknas vid en stor skulptur i en exklusiv konsthall. Formen gör att man gärna stannar till i vilplanet för att blicka ut över ljusgården, säger Martin Seitzberg på Jais Arkitekter.

Från entréplanet finns också en liknande trappa upp till andra våningen där ljusgården är belägen, vilket gör att vandringen genom huset binds ihop. Bottenvåningen rymmer reception, lounge och konferensytor. Arkitektfirman Sandellsandberg har ritat entréplanet tillsammans med Jais Arkitekter och har haft sina erfarenheter från huvudkontoret som utgångspunkt.

Den industriella opolerade plåten som täcker receptionsdisken och kärnan är en historisk tillbakablick till tiden då ÅF kontrollerade och besiktigade ångpannor. ÅF bildades den 23:e februari 1895 just i Malmö, och då hette företaget Södra Sveriges Ångpanneförening. Idag är ÅF ett företag i tiden som ligger i framkant tekniskt, är miljömedvetet, ansvarsfullt och innovativt, samt jobbar för hållbara lösningar för sina kunder. Det återspeglas i formgivningen. Rena ytor, ljusblått glas och vita väggar bildar kontrast till plåten.

Den generösa soffan i entréhallen ger en välkomnande känsla. Kulören är roströd, en varm kulör som harmonierar med plåten i receptionen.

ÅF har flyttat ihop fyra Malmökontor till ett i huset, som rymmer cirka 600 arbetsplatser. Inredning av kontorsplanen har varit ett samarbete mellan Strategisk Arkitektur, Perfect Place och Jais Arkitekter. Perfect Place har ansvarat för möblering och flyttprojektledning. Möblerna var ganska nya så det mesta fick följa med i flytten från de olika adresserna.

Fastigheten är Green Building-certifierad, vilket innebär att energianvändningen ska vara minst 25 procent lägre än de normer som finns enligt gällande nybyggnadskrav. Fören klassas också enligt det svenska systemet Miljöbyggnad som tar hänsyn till energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial.

Jenny Marcuson