Nyheter

Förlikas efter tvist om obetald faktura

NCC Sverige och Marioff Skandinavien förlikas i tingsrätten efter en tvist om obetalda fakturor för ett sprinklersystem.
Enligt en dom i tingsrätten ska NCC betala 800 000 kronor.  
 

Marioff Skandinavien stämde NCC för obetalda fakturor på drygt 900 000 kronor för ett sprinklersystem som installerats på en gymnasieskola i Visby på Gotland, enligt ett avtal med NCC Nybergs. Detta meddelar Nyhetsbyrån Sirén.

NCC ansåg att det utförda arbetet inte var avtalsenligt och bestred därför fakturan. NCC Sverige AB var som bolagsman i NCC Nybergs betalningsskyldig för bolagets åtaganden.

Som grund för bestridandet hänvisade NCC i huvudsak till att det sprinklersystem som hade installerats i skolans aula är inte var avtalsenligt och att det därför förelåg fel i entreprenaden. NCC hade på grund av detta rätt till ett värdeminskningsavdrag med ett belopp som översteg det belopp som yrkats i målet.

Parterna har nu träffat en förlikning där NCC ska ersätta Marioff Skandinavien med 800 000 kronor.  Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad.