Nyheter

Förnyat fokus på fadderskap

Erik Nilsson och Benjamin Lindén ingår i Skanskas nya fadderprogram. Foto: Susanne Bengtsson

Skanska anställer cirka tusen medarbetare per år.

Introduktionen är viktig både för den nyanställda och för företaget.

– Utan stöd från min fadder hade det varit väldigt svårt att komma in i jobbet så snabbt, säger Erik Nilsson, som började som blockchef på Skanska i juni. 

Skanska anställer cirka hundra personer i månaden, bortsett från sommarmånaderna. Totalt blir det cirka tusen nya personer på ett år som börjar i företaget. För att snabbt få in nyanställda i verksamheten har Skanska valt att utveckla sin befintliga fadderverksamhet. 

Målet är nu att alla nya som börjar ska få en fadder, som kan hjälpa till med allt från praktiska saker till att förmedla företagets värderingar och kultur.

– Att introducera nya medarbetare är en viktig fråga. Därför har vi lagt förnyat fokus på fadderskapet. Vi vill underlätta för nya medarbetare att komma in i sin roll, snabbt bli effektiva och samtidigt fånga upp vad våra nya kollegor som kommer in med nya ögon kan dela med sig av, säger Anna Wenner, HR-chef på Skanska.

En av dem som tagit del av fadderprogrammet är Erik Nilsson, som anställdes som blockchef AK (allmänna kostnader) i juni 2017. Han tillhör inköpsavdelningen på huvudkontoret i Lindhagen men sitter ute på ett projekt, bygget av nya S:t Görans sjukhus.

– Det var rörigt i huvudet i början, men nu har jag börjat landa, säger Eriks som kommer från Green Cargo där han jobbat med godstransporter.

Att introduktionen gått smidigt tillskriver han bland annat sin fadder Benjamin Lindén, kategoriansvarig inköp och som jobbat med bygglogistik på Skanska i sju år.

– Erik fick min gamla tjänst så det föll sig naturligt att jag skulle bli hans fadder. Vi hade kontakt redan innan han började sin tjänst och sedan jobbade han tre veckor parallellt med mig. Nu har vi avstämningsmöten en gång i veckan, berättar Benjamin.

För nyanställda finns checklistor, introduktionsplaner, code of conducts och e-learningkurser, som HR-avdelningen stöttar med.

För Erik var det viktigt att få hjälp av sin fadder med mer projektspecifika frågor, som ansvarsfördelning i projektet och ett arbetsschema för de första veckorna, vilka moment och möten som var på gång på bygget.

– Men de mjuka faktorerna är också viktiga, att den nyanställda ska känna sig som en del av gruppen, säger Benjamin.

Efter drygt tre månader tycker Erik att han kommit in bra i jobbet.

– Det var rörigt i huvudet den första tiden. Det kändes skönt att få hjälp av Benjamin att sortera vad som var viktigt, vad jag skulle prioritera, och vad olika lösningar får för konsekvenser. För mig som kommer utifrån så var det ett måste att få det här stödet för att snabbt komma in i arbetet, säger Erik.

Att börja nytt jobb är en utmaning i sig. Men även projektet som Erik Nilsson jobbar på utmanar, särskilt för en bygglogistiker.

Projektet omfattar ombyggnation inom befintliga sjukhusbyggnader samt två helt nya huskroppar som ska innehålla lokaler för vård och behandling, förlossning och mottagning. Omfattningen är cirka 29 000 kvadratmeter nybyggnation och cirka 5 000 kvadratmeter ombyggnation.

– Det här är projektet är en stor logistisk utmaning. Vi bygger två huskroppar på olika ställen. Dessutom finns ett sjukhus, psykiatriska avdelningar, bostäder och en kyrka i området, berättar Benjamin.

– Det är också väldigt trångt och vi har ingen möjlighet att lagra så vi måste samlasta material, säger Erik.

Benjamin ägnar nu cirka en timme i veckan åt sitt fadderskap och han tycker att det har varit givande för honom själv.

– Bara att sätta sig ner och fundera över vad man gör är viktigt, och att stötta en kollega känns givande. Erik har varit kreativ och självgående. Jag har nästan blivit orolig att han hört av sig lite för lite.