Nyheter

Försäljningen av nyproduktion har rasat

För börsnoterade byggbolag har försäljningen av nyproduktion i Sverige fallit 60 procent från det första kvartalet 2017. Foto: Getty Images

Kvartalsrapporterna från byggbolagen har visat på en kraftig nedgång för försäljningen av nya bostäder under det första kvartalet. För noterade byggbolag har försäljningen i Sverige fallit 60 procent från det första kvartalet 2017, enligt en sammanställning som Nyhetsbyrån Direkt har gjort. Frågan är nu, enligt bedömare, hur byggbolagen kommer att agera och i vilken utsträckning de kommer att sänka priserna på nyproduktion.
– Det är inte förvånande att försäljningen rasar. Så vitt vi kan bedöma har det inte skett någon större prisjustering i nyproduktion, till skillnad från på andrahandsmarknaden. Man får anta att prissänkningar ligger i korten för att byggbolagen ska kunna bli av med de lägenheter de har byggt, säger Danske Banks chefekonom i Sverige, Michael Grahn, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han säger att de större byggbolagen med finansiella muskler kanske kan avvakta ytterligare en tid och vänta in att marknaden förbättras, men att mindre utvecklare nog snart måste bli av med sina osålda bostäder genom att sänka priserna.

– Vi tror att priserna i nyproduktion måste ned och då är det en risk att vi får en ny nedgång på andrahandsmarknaden. Efter den nedgång som varit på 10 procent i Stockholm bedömer vi att det kan gå ned 5-10 procent till, säger Michael Grahn.

Han säger att fallet i bostadsförsäljningen också är i linje med Danske Banks bedömning att bostadsbyggandet kommer att minska ordentligt i år.

– I det som startats under det första kvartalet kan man tänka sig att det finns en del som redan var påbörjat. Rimligen borde bostadsbyggandet sjunka när det går så här trögt med försäljningen, säger han.

Enligt Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker vid Boverket, är den stora frågan hur byggbolagen nu kommer att agera de kommande kvartalen, efter den svaga försäljningen i början av året.

– Vi ser en mycket svag försäljning under det första kvartalet. Frågan nu är vad som händer de närmaste kvartalen. Kanske har man under det första kvartalet legat lågt vad gäller prisanpassningar. Nu ser det ut som det skett en stabilisering på andrahandsmarknaden för bostadsrätter de senaste månaderna, vilket kanske ger bostadsutvecklarna en plattform att agera på framöver, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Han tillägger att det finns flera faktorer som påverkar byggandet framöver.

– Frågan på lite sikt är hur byggbolagen kommer att agera – kommer de att ändra inriktning mot lägre prissegment, hitta nya försäkringslösningar eller låta hushåll köpa med en lägre kapitalinsats? Det verkar som att en ökad osäkerhet och en åtstramad kreditprövning är nyckelfaktorer för viljan att teckna nyproducerade bostadsrätter, säger han.

Han tillägger att de större börsnoterade bostadsbyggarna till stor del är riktade mot större orter, där särskilt Stockholm verkar hårt drabbat att döma av rapporterna.

– Mindre orter har vi sämre koll på, där dominerar mindre utvecklare. Bilden så här långt är att de marknaderna inte påverkats lika mycket som i större städer, där priserna är högre och det byggts mycket. Samtidigt är det oklart hur mindre bostadsutvecklare klarar av finansieringen, säger Hans-Åke Palmgren.

Johan Bahlenberg, Nyhetsbyrån Direkt

Tabeller över försäljning och byggstarter för byggbolag som särredovisar Sverige och som inriktar sig på bostadsrätter.

Sålda bostäder     1 kv 2018        1 kv 2017     Förändring

================================================
JM Stockholm             117              354             -67%

JM Riks         244              321             -24%

Bonava Sverige            42              155             -73%

Skanska Sverige          241              458             -47%

Oscar Properties          12              102             -88%

Tobin Properties           3              146             -98%

Veidekke                       59              238             -75%

Totalt                          718             1774             -60%
==========================================

Källa: Nyhetsbyrån Direkt