Nyheter

Forskare ska få tyst i nya trähus

25-miljonersprojektet Akulite ska ge oss tystare trähus och en gång för alla undanröja ett av de stora hindren för exporthindren för den svenska trähusindustrin.

Den klassiska nackdelen med lätta byggmaterial är att grannarna blir mera störande än i en betongkåk. Ljudisoleringen upplevs som sämre — även om trähuset uppfyller alla krav och regler när det gäller den akustiska utformningen.

– Standarder, normer och regler är i dag anpassade för betonghus. Men byggnader av trå och andra lätta material har andra egenskaper. Ljud och vibrationer beter sig annorlunda i exempelvis trä. Det krävs andra byggregler, annorlunda tekniska lösningar, säger Anders Ågren, professor på avdelningen för ljud och vibrationer på Luleå Tekniska Universitet.

Omkring Luleå och Piteå har företag, universitet och institut i många år arbetat med de akustiska problemen i framförallt trähus. Den mödan har nu resulterat i ett nationellt projekt där flera universitet, förutom Luleå även Chalmers och Lund, deltar. Trähusfabrikanter som Lindbäcks bygg, Derome, Martinssons, Moelven och flera andra företag är med, liksom ett tiotal konsultbolag och akustikspecialister.

Vinnova och Formas skjuter till cirka 12 miljoner kronor under en treårsperiod, lika mycket som de privata organisationerna ställer upp med.

Ljud- och vibrationsfrågorna anses i dag vara ett hinder för de svenska trähusbyggande företagen, på hemmaplan likaväl som på exportmarknaderna. Med dagens byggregler konkurrera man inte på samma villkor som till exempelvis betonghusbyggarna.

Ett långsiktigt mål med projektet Akulite är att få hela Europa att acceptera och införa de nya regelverk som man räknar med kommer att utvecklas.

– Särskilt i Tyskland följer man vårt arbetet med stort intresse, säger Anders Ågren.

Projektet Akulite, som står för Akustik och vibrationer i lätta konstruktioner, kommer att pågå till 2013.