Nyheter

Förskola vann Träpriset 2016

Råå förskola inklusive gamla byggnaden. Foto Åke Eson Lindman.

Råå förskola i Helsingborg har tilldelats Träpriset 2016.

Råå förskola är ritad av Dorte Mandrup arkitekter. Byggentreprenör är Peab Sverige och byggherre Helsingborg Stad. 

Träpriset är ett arkitekturpris som tilldelas en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i.  I år hade juryn hade ett digert arbete att utse en vinnare bland de 139 inskickade förslagen. Av de tio nominerade utsåg slutligen en enig jury vinnaren Råå förskola.

Motiveringen lyder: ”Råå förskola är ett gott exempel på hög ambitionsnivå från byggherre och arkitekt såväl i fråga om att forma en inspirerande miljö och skala på barnens villkor, tolka platsens förutsättningar och utnyttja träets möjligheter till lekfulla och nyskapande former och uttryck. Juryn värdesätter särskilt att denna höga ambitionsnivå tillämpats i en kommunal byggnad ägnad för barn. Det är en kategori byggnader som inte alltid ägnas störst omsorg och ambition. Byggnadens volym formar de inre rummen till nya världar att upptäcka och ger utblickar mot hav och land samtidigt som den yttre gestalten formar sig till landskap och ett alldeles eget och kongenialt tillägg till den existerande bebyggelsen i fiskeläget. Materialhanteringen och detaljeringen är noggrant genomförd och bjuder på en ny väg att utforma klimatskyddet liksom en rikt formad interiör som svarar mot funktionella behov och inbjuder till beröring och upplevelser. Råå förskola bidrar på ett övertygande sätt till att lyfta betydelsen av rum för barn och unga.”

Träprisjuryn
Anders Svensson (ordförande), arkitekt, Karolina Keyzer, arkitekt, Carmen Izquierdo, arkitekt, Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt och Tomas Alsmarker, civilingenjör.

Råå förskola
Råå förskola är ritad av Dorte Mandrup arkitekter genom Dorte Mandrup och Pernille Svendsen. Byggentreprenör är Peab Sverige AB genom Olle Olsson och Hans Utter. Byggherre är Helsingborgs Stad genom Catharina Brandén.

Träpriset
Träpriset delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i. Vinnaren av Träpriset 2016 blir den tolfte träpristagaren sedan 1967.