Nyheter

Först att ackrediteras för ID06-kontroller

Det första företaget har nu beviljats att utföra ID06 Arbetsplatskontroll. Bild: ID06

Ansvar och Säkerhet Europa blir första ackrediterade företaget att utföra ID06 Arbetsplatskontroll.
– Det är viktigt att det finns en ackreditering för arbetsplatskontroller så att företag vet vart de skall vända sig, säger Jessica Löfström, vd för bolaget.

För att erhålla ackrediteringen krävs bland annat kunskap om ID06 allmänna bestämmelser, krav på elektronisk personalliggare, utstationeringslagen och utlänningslagen.

– Vi är glada och stolta över att vara det första bolaget som ackrediteras att utföra ID06 Arbetsplatskontroll. Vi tycker det är viktigt att det finns en ackreditering för arbetsplatskontroller så att företag vet vart de skall vända sig för att få kompetenta kontrollanter, som vet vad de skall titta efter, säger Jessica Löfström.

Icke föranmäld kontroll

Arbetsmetoden som kontrollanterna använder baserar sig på att hitta avvikelser, samla in rätt data och att göra en efteranalys. ID06 Arbetsplats kontroll är en oberoende och icke föranmäld kontroll av efterlevnad på arbetsplatsen av: lagkrav, ID06 regelverk, arbetsmiljö med mera, på uppdrag av beställaren. Utöver nämnda punkter kan fler punkter tillkomma enligt önskemål från aktuell beställare.

ID06 Arbetsplatskontroll

– Att välja en ackrediterad partner för ID06 Arbetsplatskontroller borgar för att det finns kunskap, erfarenhet och förståelse för den kontrollprocess som skall utföras. Vi ser fram emot att fler kontrollföretag vill ackreditera sig enligt vår modell, säger Peter Nilsson, verksamhetsområdeschef ID06 Partner.