Första spadtaget för SydVästlänken

Första spadtaget för SydVästlänken
Idag tas det första spadtaget för första etappen av SydVästlänken.
Idag tas det första spadtaget för första etappen av SydVästlänken. SydVästlänken syftar till att förbättra energiförsörjningen i södra Sverige. Skanskas uppdrag omfattar markarbeten längs en 185 kilometer lång kabelsträcka genom Småland och Skåne.

Skanska kommer att bygga arbetsvägar samt utföra schakt- och fyllningsarbeten inför dragning av markkablar i kraftledningen SydVästlänken. Arbetet sträcker sig från Värnamo i Småland till Hurva i Skåne, totalt cirka 185 kilometer.

Projektet inleds nu och kommer att sysselsätta ett 100-tal personer fram till färdigställandet i augusti 2014. Skanskas kund är Svenska Kraftnät.

– Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Svenska Kraftnät och att få vara med och bidra i detta viktiga samhällsprojekt som syftar till att öka överföringskapaciteten av el till Sydsverige. Det vill säga koppla samman vatten- och vindkraftresurserna i norr med förbrukningen av el i södra Sverige, säger Lars Lindberg, regionchef på Skanska Sverige Väg & Anläggning Syd. 

Relaterade artiklar

Catena bygger en av Nordens största logistikanläggningar
Västlänken kan både försenas och bli dyrare
Klartecken för omdiskuterat bygge i Stockholm city
Kräver kompletteringar för detaljplan