Nyheter

Fortsatt jobb för ökad jämställdhet

”Vi uppmanar alla 250 som skrivit på machouppropet — och alla andra i branschen — att tillsammans med oss verka för en ökad jämställdhet”. Det skriver Fredrik Karlsson, Byggvärldens chefredaktör.

Några unga byggchefer tröttnade på machostilen i byggbranschen. Med Peter Walfridsson i spetsen startades ett upprop på Byggvärldens hemsida.

Till förra numret av tidningen hade vi samlat några personer från branschen för en diskussion kring vad vi bör göra. För vi är överens om att vi vill ha en bättre, mer jämställd, byggbransch.

Jämställdhet lönar sig och företag är enligt lag skyldigt att ha en jämställdhetsplan.

Byggbranschen som står inför ett stort rekryteringsbehov kommer att behöva rekrytera från hela befolkningen, inte bara män.

Vi tycker att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att göra karriär i byggbranschen.

Vi uppmanar alla 250 som skrivit på machouppropet— och alla andra i branschen — att tillsammans med oss verka för en ökad jämställdhet.

I diskussionsgruppen enades vi om sju löften för ökad jämställdhet. Vi lovade att:
• I vår vardag fortsätta verka för bättre jämställdhet i byggbranschen.

• Att reagera på sexistiska kommentarer eller annat beteende som vi inte tycker är okej.

• Att stötta kvinnor i branschen.

• Att så långt vi kan få fler kvinnor att söka sig till branschen.

• Att se till att jämställdhetsfrågan hålls levande på alla nivåer i våra företag och organisationer.

• Vi startar härmed en insamling av goda exempel för bättre jämställdhet som kommer att presenteras i tidningen.

• Vi kommer att ordna ett seminarium där goda exempel för förbättrad jämställdhet presenteras.

Byggnads kvinnliga nätverk är ett sätt att verka för bättre jämställdhet. Har du, ditt företag eller en kollega gjort något för att få bättre jämställdhet i byggbranschen?

Har ni lyckats väl med att rekrytera jämställt? Har du sagt ifrån när en kollega utsatts för sexistisk behandling? Eller du kanske har helt egna exempel på hur jämställdheten förbättrats. Hör i så fall av dig till mig.

Läsarnas kommentarer:

”Alla människor har rätt att bli respekterade och värdigt behandlade. Att motverka jargong eller exkluderande kultur är något alla branscher och yrkeskategorier borde arbeta mer aktivt med”.

”Att vara macho tyder på dåligt självförtroende och osäkerhet. Släpp den stilen så blir du bättre bemött på jobbet”.

”Bra! Är 53 år, byggnadsingenjör, har jobbat som konstruktör, byggkontrollant, byggledare, KA pbl. Har upplevt allt detta och bytte jobb efter 24 år eftersom jag tröttnade på jargongen. Det är snart 10 år sedan men jag förstår att det inte hänt så mycket sedan dess”.

”Det här är en oerhört viktig framtidsfråga för branschen. Vi måste bli bättre på att attrahera grupper som traditionellt inte valt att jobba i vår bransch: kvinnor, invandrare och personer med annan utbildningsbakgrund än bygg och teknik. Alla ska kunna trivas på våra arbetsplatser”.

”Vi är en hel bransch som lider av den brist på dynamik och kreativitet som uppstår i kölvattnet av machostilen”.

”Jag tycker att det redan har blivit mycket trevligare på byggen både för män och kvinnor. Men det kan så klart bli ännu bättre på alla ställen”.