Nyheter

”Fortsätter som vanligt trots corona”

Tomas Carlsson, vd NCC. Foto: NCC


Även om coronakrisen har drabbat världen hårt har mycket på NCC varit som vanligt. Det skriver byggbolagets vd Tomas Carlsson i rapporten för det första kvartalet 2020.

”Fram till rapportdagen har NCC inte haft någon materiell påverkan på koncernen som helhet av de begränsningar som införts för resande eller av störningar i materialförsörjning”, skriver han.

Vd:n framhåller att det förekommer störningar i enskilda fall men att dessa hanteras lokalt.

”På längre sikt kan även vår verksamhet påverkas av en generell nedgång i konjunkturen men läget är fortfarande mycket svårbedömt”, säger han.

Rörelseresultatet för NCC blev -69 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var -90,8 miljoner kronor, enligt Infronts snittestimat, utifrån sex analytikers prognoser.

Nettoomsättningen blev 11.766 miljoner kronor, mot förväntade 12.640 miljoner, och orderingången var 15.458 miljoner kronor. Snittprognosen låg där på 15.100 miljoner kronor.

Bolaget hade en orderstock om 62,3 miljarder kronor i slutet av mars, mot 57,8 miljarder i slutet av det fjärde kvartalet.

Nyhetsbyrån Direkt 


Första kvartalet 2020:

  • Orderingången var på samma nivå som föregående år med 15 458 (15 501) MSEK  
  • Nettoomsättningen ökade till 11 766 (11 434) MSEK 
  •  Rörelseresultatet förbättrades till -69 (-352) MSEK 
  •  Resultat efter finansiella poster förbättrades till -90 (-370) MSEK 
  • Resultat efter skatt förbättrades till -84 (-314) MSEK 
  •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,78 (-2,88) SEK