Byggprojekt

Genomslag – fyra kilometer tunnel klar

sista sprängninger under Järfälla
Jiri Horcicka, blockchef berg, och Robert Müller, sprängbas, förbereder för sista tunnelsprängningen. Foto: Anna Sjöström

Nu går tunneln hela vägen från Akalla till Barkarby station – drygt fyra kilometer.
Och det var fest under marken när de sista metrarna berg gav vika för sprängsalvan.
– Det känns otroligt roligt att vi är färdiga med bergsarbetet och kan gå in i nästa skede, säger Anna Nylén, projektchef för tunnelbanan till Barkarby.

I nio sekunder mullrade berget under det som ska bli Barkarbystadens station, sedan hade de tre sista metrarna berg krossats och genomslaget var ett faktum. Nu är det tunnel hela vägen mellan Akalla och Barkarby station, 4,1 kilometer, i det som ska bli en del av tunnelbanans förlängda blå linje.

Anna Nylén, projektchef för tunnelbanan till Barkarby.

– Det här är en milstolpe. Nu ser vi fram emot att fylla berget med det som behövs för att göra det till en tunnelbana, säger Anna Nylén, projektchef för tunnelbanan till Barkarby, Region Stockholm.

Hon berättar att arbetet gått som planerat, men att det blev lite besvärligt i ett område i närheten av Barkarby station. Där gick tunneln genom ett parti av episyenit, en porös bergart.
– Vi var osäkra på om hur vi skulle få det tätt, så att grundvatten inte läcker in. Vi hade plan A, B, och C redo. Men det löste sig. Vi fick använda korta salvor och sedan injektera med mycket betong, säger hon.

Montage av dräner är redan påbörjat och under våren väntar betongarbeten, bland annat gjutningar för rulltrappor och plattformar.  
Betongarbetena, precis som tunneldriften, kommer att pågå dygnet runt, året om.

– Det är ett stort arbete som pågår lite i det dolda. Det syns inte, men det hörs och känns för de i närheten, säger Niklas Bergman, förvaltningschef förvaltningen för utbyggd tunnelbana.
I maj 2019 påbörjades driften av spårtunnlarna och driften har skett via tre arbetstunnlar, alltså på sex fronter, berättar han.

– Så nu känns det fantastiskt att spränga sista tunnelsalvan och gå vidare. Det här är en jättestor dag.

Niklas Bergman, förvaltningschef förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

Jiri Horcicka, blockchef berg, Metrostav Norge, har jobbat i tunnlarna sedan starten 2019. Han är troligtvis den i produktionen som varit längst på plats.
– Sista sprängningen är alltid speciell och jag har blandade känslor inför det. Dels är det roligt att vara i mål efter flera års arbete, men samtidigt betyder det också slutet för oss och har vi börjat packa ihop våra saker nu. Vi som jobbar i tunnlarna har bra sammanhållning och man blir nästan som en familj. Men de flesta av oss från Metrostav ska åka vidare till nästa jobb i Norge nu, så vi får fortsätta jobba ihop, säger han.

Tunnelbanans nya sträckning ska öppna för trafik 2026.

Efter sista sprängningen firade arbetslaget med att sjunga en gammal folkvisa om en gruvarbetare.

Ska gå att förlänga i framtiden

I nordvästra Stockholm förlängs Blå linje från Akalla till Barkarby. En sträcka på fyra kilometer med två nya stationer, Barkarby och Barkarbystaden. Trafikstart år 2026.
Tunnelbanestationen Barkarby byggs vid Barkarby pendeltågsstations norra plattformsände, intill Veddestabron. Medan station Barkarbystaden byggs i den nya stadsdelen.
Utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby sker helt under jord och gör det möjligt att också förlänga tunnelbanan ytterligare i framtiden.

Källa: Region Stockholm