Nyheter

Glasemalj håller klottrarna borta

Inget klotter och mindre vandalisering. Så har det blivit i två gångtunnlar i Göteborgsområdet efter att de försetts med glasemalj på tunnelväggar och tak.

Båda tunnlarna, den ena i Högsbo, den andra i Biskopsgården, har tidigare varit utsatta för nästan dagligt klotter och annan vandalisering. Särskilt kvinnor har känt tvekan för att gå genom tunnlarna.

Försöket med emalj i tunnlarna är en del av ett större kommunalt projekt som heter ”Jämställd trygghet — olika lika” som syftar till att förebygga vandalisering och få till en tryggare miljö.

Fördelen med glasemalj på tunnelväggar och tak är framförallt att det är nästan omöjligt att få klotter att fästa på materialet. Kommunen behöver inte längre göra ständiga utryckningar för att tvätta bort klottret.

En av de glasemaljbehandlade tunnlarna, den i Biskopsgården, har dessutom smyckats med ett konstnärligt mönster — med design av White Arkitekter — som bränts in i emaljen.

– Vår förhoppning är att fler kommuner upptäcker fördelarna med glasemalj i tunnlar och liknande, säger Bengt-Göran Hugoson, vd på Bygg Marketing Sweden, företaget som levererat glasemaljen.