Nyheter

Goda jobbchanser inom bygg- och anläggning

Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos är ger bygg- och anläggningsyrken fortsatt goda jobbchanser. Foto: Getty Images

Bygg- och anläggning är en av de branscher där det finns störst jobbmöjligheter om fem år.
Även ingenjörer kommer att vara eftertraktade 2024.
– Arbetsgivarna har ett stort ansvar att göra dessa yrken attraktiva och locka fler till utbildningarna för att klara kompetensförsörjningen, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.
 

Anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, betongarbetare, murare, målare, elektriker och snickare. Det är yrkesgrupper som kommer ha goda chanser till jobb både på kort och lite längre sikt. 

Enligt Arbetsförmedlingens prognos Var finns jobben?, som presenterades på torsdagen, tillhör bygg- och anläggningsarbeten en av de yrkeskategorier där det kommer råda brist på arbetskraft om fem år, dvs 2024.

Ser man till yrken som kräver högskoleutbildning kommer även ingenjörer, civilingenjörer och tekniker att ha goda chanser till jobb. 

I år är det genomsnittliga bristindexet (yrken med störst brist på arbetskraft) för yrkesområdet bygg/anläggning tredje högst, efter yrkesområdena pedagogiskt arbete och data/it. Jobbmöjligheterna inom bygg och anläggning är  mycket goda, både för ingenjörer och för yrkesarbetare under 2019, skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport.

Och jobbmöjligheterna väntas bli fortsatt goda eller mycket goda för utbildade byggnadsarbetare även på fem års sikt. Det beror främst på att det är för få som väljer gymnasieskolans yrkesprogram med inriktning mot bygg och anläggning. Även den stora befolkningstillväxten i Sverige påverkar jobbmöjligheterna positivt eftersom efterfrågan på såväl bostäder, lokaler som anläggningar ökar. Det enda yrket inom området där det bedöms vara balans på arbetsmarknaden år 2024 är grovarbetare inom bygg och anläggning.

Prognosen visar en fortsatt brist på utbildad personal inom många yrken fram till 2024. Enligt arbetsförmedlingen är det befolkningsutvecklingen och förändringen av den demografiska sammansättningen tillsammans med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen som är starkt drivande för en fortsatt stor efterfrågan på utbildad arbetskraft.

– Vi har haft en brist på utbildad arbetskraft en längre tid.  Vi ser att arbetsgivare sänker kraven på erfarenhet och utbildning eller rekryterar kompletterande yrkesgrupper. Det ger bättre visserligen jobbmöjligheter för fler, särskilt för nyutexaminerade, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Prognosen visar att det kommer att fattas totalt 100 000 personer som har den kompetens som arbetsgivarna söker om fem år.

– För att klara kompetensförsörjningen har utbildningsväsendet en avgörande roll, men arbetsgivarna har också ett ansvar att göra yrkena mer attraktiva och locka fler till utbildningar som leder till jobb. Flera aktörer måste hjälpas åt för att lösa kompetensbristen, säger Annelie Almérus.

Arbetsförmedlingens rapport bygger på intervjuer med över 14 000 arbetsgivare, både privata och offentliga. Arbetsförmedlingen ser en fortsatt starkt utveckling på arbetsmarknaden – men i en avtagande takt.

– Det görs 1,5 miljoner rekryteringar varje år, säger Annelie Almérus.

2024 blir det minst konkurrens (störst brist) om de här jobben – yrken på högskolenivå:

 • Barnmorskor
 • Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker
 • Förskollärare
 • Läkare och tandläkare
 • Läraryrken
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Psykologer
 • Sjuksköterskor
 • Socialsekreterare
 • Systemanalytiker och it-arkitekter


2024 blir det minst konkurrens om de här jobben – yrken inom övriga utbildningsnivåer:

 • Anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare
 • Betongarbetare, murare och målare
 • Buss- spårvagns- och lastbilsförare
 • Elektrikeryrken
 • Kockar
 • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
 • Slaktare och styckare
 • Träarbetare och snickare
 • Undersköterskor
 • VVS-montörer

Källa: Arbetsförmedlingen